Počítačové zručnosti pre život
Čo je ECDLECDL na SlovenskuZoznam akreditovaných testovacích centier - Program ECDL

Zoznam akreditovaných testovacích centier - Program ECDL

Oficiálny zoznam centier na Slovensku, ktoré majú oprávnenie organizovať testy v Programe ECDL, a zároveň zoznam rozsahu ich oprávnení. (Po kliknutí na šípku pri položke v záhlaví tabuľky, tabuľka sa abecedne zoradí podľa tejto položky.) 


ID Testovacie centrum Región Rozsah akreditácie
SK002 ELCT, s.r.o. Košice M2,M3,M4,M5,M6,M7,M12
SK008 Ing. František Hortai - HFCOMP Nové Zámky M2,M3,M4,M5,M6,M7,M9,M12
SK009 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Prešov M2,M3,M4,M5,M6,M7,M9,M12
SK011 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Košice M2,M3,M4,M5,M6,M7,M9,M12
SK022 Ing. Ivan Liška - Autorizované školiace stredisko CREDIT 0623 Bratislava M2,M3,M4,M5,M6,M7
SK029 Žilinská univerzita v Žiline Fakulta riadenia a informatiky Žilina M2,M3,M4,M5,M6,M7,M9,M12
SK033 EUROAKADEMIA, neinvestičný fond Dunajská Streda M2,M3,M4,M5,M6,M7,M9,M12
SK037 KVT vzdelávanie s.r.o. Bratislava 3 M2,M3,M4,M5,M6,M7,M9,M12
SK041 Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce Michalovce M2,M3,M4,M5,M6,M7,M9,M12
SK043 Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder - Nagymegyer Veľký Meder M2,M3,M4,M5,M6,M7,M12
SK051 GOPAS SR, a.s. Bratislava M2,M3,M4,M5,M6,M7,M9,M12
SK052 Ing. Jozef Ďurica - UNI KREDIT Banská Bystrica M2,M3,M4,M5,M6,M7,M9,M12
SK053 Súkromná stredná odborná škola podnikania Senica M2,M3,M4,M5,M6,M7,M12
SK071 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, pracovisko OIKT Košice Košice M2,M3,M4,M5,M6,M7,M9,M12
SK102 S.S.C.I.T. (Stredoslovenské Centrum Informačných Technológií) Rimavská Sobota M2,M3,M4,M5,M6,M7
SK110 Gymnázium Mikuláša Galandu, Horné Rakovce 1440/29, Turčianske Teplice Turčianske Teplice M2,M3,M4,M5,M6,M7,M9,M12
SK112 SISp Bratislava M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7,M9,M12
Logo SISp
Logo ECDL Foundation
Logo ESF
Projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou.

logo_ecdl Skratka ECDL a logo ECDL sú chránené známky ECDL Foundation Ireland.
Copyright © 2009 SISp. Všetky práva vyhradené.
Generuje redakčný systém Buxus spoločnosti ui42.

logo_icdl