Počítačové zručnosti pre život

Cena Best Practice Award 2011 pre SISp

 Odovzdávanie ceny zastupcovi SISp    Účastníci fóra Nadácie ECDL, ktoré sa konalo dňa 13. a 14. októbra 2011 v Dubline, udelili Slovenskej informatickej spoločnosti medzinárodné ocenenie „Best Practice Award 2011“ v kategórii „Sociálna inklúzia“ za jej iniciatívu „Digitálna gramotnosť pre všetkých“.

Ceny odovzdával predseda správnej rady ECDL Foundation Jim Friars. Za Slovenskú informatickú spoločnosť prevzala cenu vedúca Kancelárie ECDL Slovenskej informatickej spoločnosti Mária Baxová.

 Predseda Slovenskej informatickej spoločnosti prof. Branislav Rovan pri tejto príležitosti povedal:
„Digitálna gramotnosť sa stáva jedným z kľúčových predpokladov úspešného uplatnenia sa v pracovnom procese a v plnohodnotnom modernom živote vôbec. Pritom je dôležité dbať na to, aby prístup k získaniu digitálnej gramotnosti mali všetci občania, bez ohľadu na vek, rod, vzdelanie, sociálne a zdravotné danosti. Možnosť prístupu k digitálnej gramotnosti, a teda aj k využitiu IKT technológií, nesmie spoločnosť rozdeľovať. Z toho dôvodu Slovenská informatická spoločnosť (SISp) vypísala výzvu na projekty orientované na získanie a certifikáciu digitálnej gramotnosti prostredníctvom ECDL pre znevýhodnených občanov.“

 V máji zverejnila SISp výzvu a z prihlásených projektov vybrala na realizáciu 9 projektov, v rámci ktorých sa podarilo ponúknuť vzdelávanie a následné overenie znalostí a zručností celkove 112 uchádzačom z ohrozených skupín.

 Vzdelávať sa budú:

  • znevýhodnení mladiství uchádzači, napr. siroty, deti dlhodobo nezamestnaných rodičov alebo dôchodcov, rómski žiaci, dyslektici,
  • znevýhodnení uchádzači v produktívnom veku, napr. z krízových centier pre týrané ženy, osamelé matky, rodiny s autistickými deťmi,
  • uchádzači v dôchodkovom veku, ktorí nie sú zamestnaní, študenti univerzity tretieho veku.

Projekty by mali skončiť do konca roku 2011. Okrem priameho prínosu pre budúcich držiteľov certifikátov ECDL, ktoré im umožnia zvýšiť svoje možnosti v pracovnom i mimopracovnom živote, očakáva SISp, že úspešná realizácia projektov názorne ukáže verejnosti, že ani znevýhodnené skupiny obyvateľov nemusia byť odrezané od prístupu k digitálnej gramotnosti.

 18. október 2011

Logo SISp
Logo ECDL Foundation
Logo ESF
Projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou.

logo_ecdl Skratka ECDL a logo ECDL sú chránené známky ECDL Foundation Ireland.
Copyright © 2009 SISp. Všetky práva vyhradené.
Generuje redakčný systém Buxus spoločnosti ui42.

logo_icdl