Počítačové zručnosti pre život
ECDL a DIGCOMP

ECDL a DIGCOMP

DIGCOMP je referenčný rámec digitálnych kompetencií vytvorený Európskou komisiou s cieľom napomáhať rozvoju a porozumeniu digitálnych kompetencií v Európe.

Opisuje spolu 21 individuálnych kompetencií, ktoré sú zoskupené do piatich oblastí: Informácie, Komunikácia, Tvorenie obsahu, Bezpečnosť a Riešenie problémov. Každá z piatich kompetencií je definovaná na troch úrovniach obťažnosti - základy, stredne pokročilá úroveň a pokročilá úroveň. Digitálne kompetencie sú opísané všeobecným jazykom tak, aby ich bolo možné porozumieť a pochopiť. Je to referenčný rámec, to znamená nástroj, voči ktorému môžu byť konkrétne riešenia priraďované (mapované), aby ich bolo možné porovnať.  

DIGCOMP má slúžiť ako rámec pri definícii politík, pri vytváraní systému vzdelávania a pre jednotlivca prináša nástroj na seba hodnotenie digitálnych zručností, ktoré mu pomôžu pri identifikácii existujúcich, resp. chýbajúcich zručností. Seba hodnotiaci nástroj prevzal aj Europass CV, pričom sa očakáva, že seba hodnotenie bude doložené aj konkrétnymi certifikátmi (napr. ECDL).


ECDL rozvíja, hlavne cez certifikáciu, špecifické skupiny zručností, ktoré sú prioritne zamerané na zamestnateľnosť.


DIGCOMP a ECDL si nekonkurujú. DIGCOMP je koncepčným rámcom na podporu pochopenia širokej oblasti digitálnych kompetencií a na podporu iniciatív na zvýšenie úrovne digitálnych kompetencií občanov EU. Všeobecne a odborne popisuje priestor, v ktorom ECDL prináša konkrétne riešenia.

DIGCOMP dokument str.22 uvádza: ... „Ukážkou naplnenia DigComp v oblasti návrhu vzdelávania a tréningu je prístup ECDL Foundation. ECDL Foundation je medzinárodná organizácia určená na zlepšovanie štandardnej úrovne digitálnych kompetencií u pracovnej sily, vo vzdelávaní a v spoločnosti. ECDL moduly, ktoré sú poskytované vo viac ako 40 jazykoch na svete, sa sústreďujú na nástroje a aplikácie, ktoré pokrývajú kompetencie načrtnuté v DigComp." 

Konkrétne priradenie/mapovanie ECDL modulov voči DIGCOMP (vykonané ECDL Foundation a Institute of Prospective Technology Studies ) ukázalo, že ECDL a DIGCOMP sú plne kompatibilné, pričom ECDL je zamerané na funkčné, praktické zručnosti, ktoré sú potrebné pre prácu.

Priraďovacia tabuľka ECDL voči DIGCOMP

Logo SISp
Logo ECDL Foundation
Logo ESF
Projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou.

logo_ecdl Skratka ECDL a logo ECDL sú chránené známky ECDL Foundation Ireland.
Copyright © 2009 SISp. Všetky práva vyhradené.
Generuje redakčný systém Buxus spoločnosti ui42.

logo_icdl