Počítačové zručnosti pre život
Časté otázky

Často kladené otázky

Začiatok   Predošlé   1     2     3   Nasledujúce Koniec

Prečo bol celosvetovo zavedené New ECDL?

Hlavnými dôvodmi na celosvetovú inováciu boli: - dosiahnuť vyššiu flexibilitu a rýchlejšie prispôsobovanie sa vývoju IT - možnosť zavádzať overovanie do ďalších oblastí, v ktorých sa využívanie IT udomácnilo - možnosť nastaviť obsah i rozsah overovania nielen podľa odporúčaných stupňov (profilov) digitálnej spôsobilosti, ale aj podľa individuálnych požiadaviek .

Je aj nové ECDL pripravené aj na testovanie osôb so ZP?

Pre osoby so zdravotným postihnutím možno podmienky na vykonanie testovania vhodným spôsobom organizačne i priestorovo upraviť. Ak by Vaše zdravotné postihnutie mohlo ovplyvniť priebeh alebo výsledok skúšky, informujte sa o možnostiach testovania v individuálnom režime v akreditovanom testovacom centre, kde plánujete vykonať skúšku. Najnovšie testy nie sú zatiaľ upravené vo formáte vhodnom pre slabozrakých alebo nevidiacich (slovne prepísané grafické a obrázkové časti testov).

Ako môžem získať certifikát ECDL?

Vyberte si niektoré z akreditovaných testovacích centier (ATC) z aktuálneho zoznamu uverejnenom na web stránke, zakúpte si v ATC Index ECDL a prihláste sa na testy. Testovanie ECDL a predaj Indexov ECDL môžu vykonávať len ATC. Testy môžete absolvovať v ľubovoľnom poradí v priebehu troch rokov od vydania Indexu ECDL, v rôznych ATC, aj mimo územia SR (t.j. v krajinách, kde tiež prevádzkujú program ECDL). Len úspešne absolvované skúšky sa zapisujú do Indexu ECDL. Na získanie Certifikátu ECDL Base je potrebné úspešne zvládnuť 4 predpísané testy. Ak chcete získať Certifikát ECDL Standard, musíte úspešne absolvovať testy zo 4 predpísaných modulov a testy z 3 ďalších zvolených modulov. Certifikát ECDL Expert získate za úspešné testy z 3 zvolených modulov na pokročilej úrovni. Medzinárodné osvedčenie o vykonaných skúškach (certifikát ) získate aj za individuálny výber modulov bez ohľadu na ich počet a úroveň náročnosti. ATC, v ktorom ste vykonali poslednú skúšku, požiada o vydanie certifikátu Kanceláriu ECDL a potom Vám zašle vystavený certifikát.

Ako dlho trvajú testy ECDL a koľko bodov je potrebné dosiahnuť na ich zvládnutie?

Test z každého modulu na základnej úrovni trvá maximálne 45 minút. Testy sa losujú automaticky v deň konania skúšky. Test obsahuje 30 až 40 otázok alebo úloh. Po dosiahnutí minimálne 75% z celkového počtu možných bodov sa test považuje za úspešne absolvovaný. Test na pokročilej úrovni trvá maximálne 60 minút. Na pokročilej úrovni je možné vykonať testy zo spracovania textu, výpočtových tabuliek, databáz, prezentácie.

Môžem si počas testu pýtať vysvetlenie otázky?

Uchádzač môže požiadať o vysvetlenie otázky. Skúšobný komisár môže preformulovať otázku alebo ju vysvetliť, aby uchádzač pochopil, čo sa od neho žiada. Nesmie pri tom naznačiť jej riešenie alebo odpoveď. Ak uchádzač zvykne pracovať so softvérom v inom jazyku než v akom má softvér na skúške (anglickom, maďarskom, českom), môže požiadať o prekladový slovník pojmov, ktorý Kancelária ECDL dáva k dispozícii, alebo môže požiadať o preklad slova prítomného vedúceho testovania.
Začiatok   Predošlé   1     2     3   Nasledujúce Koniec
Logo SISp
Logo ECDL Foundation
Logo ESF
Projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou.

logo_ecdl Skratka ECDL a logo ECDL sú chránené známky ECDL Foundation Ireland.
Copyright © 2009 SISp. Všetky práva vyhradené.
Generuje redakčný systém Buxus spoločnosti ui42.

logo_icdl