Počítačové zručnosti pre život
Informačné materiály ECDL

Informačné materiály ECDL

Zoznam propagačných materiálov:

Základná brožúra Systém ECDL (A3 zalomená)
Vložný list k brožúre: Nové ECDL od 2014 aj na Slovensku (A4)
Leták 2014: Získaj digitálnu gramotnosť (A5)
Leták 2014: Rozšír si digitálnu gramotnosť na digitálnu kvalifikovanosť (A5)
Leták 2014: Rozvíjaj si digitálne schopnosti svojou cestou (A5)
Poster 2014: Vystúp z radu s ECDL (A3)
Leták 2012: Infolist pre stredné a vysoké školy (A4)
Leták 2012: Viac šancí získať zamestnanie (A5)
Logo SISp
Logo ECDL Foundation
Logo ESF
Projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou.

logo_ecdl Skratka ECDL a logo ECDL sú chránené známky ECDL Foundation Ireland.
Copyright © 2009 SISp. Všetky práva vyhradené.
Generuje redakčný systém Buxus spoločnosti ui42.

logo_icdl