Počítačové zručnosti pre život
Posudzovanie učebných materiálov

Posudzovanie učebných materiálov voči sylabu ECDL

Slovenská informatická spoločnosť pripravuje v súlade s odporúčaniami ECDL Foundation, nadácie, ktorá zodpovedá za rozvoj systému ECDL / ICDL vo svete, zverejňovanie zoznamu učebných materiálov, ktoré sú vhodné na výučbu jednotlivých modulov ECDL. Predpokladáme, že zoznam vhodných materiálov sa začne zverejňovať na stránkach www.ecdl.sk koncom roka 2016.

Vhodné a následne zverejnené materiály musia spĺňať viacero podmienok. V prvom kroku vhodnosť materiálu posúdi sám navrhovateľ podľa príslušnej Tabuľky súladu učebného materiálu so sylabom ECDL.  Následne Slovenská informatická spoločnosť overí posúdenie navrhovateľa. Ak bude materiál podľa posúdenia SISp vyhovovať stanoveným podmienkam, bude zaradený do prípravy zverejnenia jeho základných parametrov.

Informácia o príprave zverejňovania vhodných učebných materiálov

Tabuľky súladu učebného materiálu k jednotlivým sylabom:

Tabuľka súladu učebného materiálu so sylabmi M3-M4-M5-M6_verzie 5.0 (stačí vyplniť len požadovaný modul)

Tabuľka súladu učebného materiálu so sylabom M7_verzia 1.0 z roku 2013

Tabuľka súladu učebného materiálu so sylabom M9_verzia 2.0

Tabuľka súladu učebného materiálu so sylabom M12_verzia 1.0

Tabuľka súladu učebného materiálu so sylabom AM3 verzia 2.0

Tabuľka súladu učebného materiálu so syalbom AM4 verzia 2.0

Tabuľka súôadu učebého materiálu so sylabom AM5 verzia 2.0

Tabuľka súladu učebného materiálu so sylabom AM6 verzia 2.0

a ďalšie tabuľky budeme priebežne dopĺňať


Logo SISp
Logo ECDL Foundation
Logo ESF
Projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou.

logo_ecdl Skratka ECDL a logo ECDL sú chránené známky ECDL Foundation Ireland.
Copyright © 2009 SISp. Všetky práva vyhradené.
Generuje redakčný systém Buxus spoločnosti ui42.

logo_icdl