Skúšobní komisári-lektori

Oficiálny zoznam skúšobných komisárov na Slovensku, ktorí majú oprávnenie vykonávať (viesť alebo hodnotiť) testy v systéme ECDL.

ID
Meno
Región Rozsah akreditácie
SKT0019 Ing. František Hortai Nové Zámky M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7,AM3,AM4,AM5,AM6
SKT0021 Ing. Tatiana Varadyová PhD. Prešov M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7, M9,M12
SKT0023 RNDr. Peter Matta PhD. Košice M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7,AM3,AM4,AM5,AM6
SKT0031 RNDr. Slávka Blichová Košice M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7,AM3,AM4,AM5,AM6
SKT0034 RNDr. Peter Kováč Turčianske Teplice M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7, M9,M12
SKT0040 Ľuboš Hrabovský Liptovský Peter M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7,AM3,AM4,AM5,AM6
SKT0042 RNDr. Radoslav Kalakay Košice M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7,AM3,AM4,AM5,AM6
SKT0049 Mgr. Jana Skirková Kružlová M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7, M12
SKT0057 Ing. Vojtech Vatolík PhD. Bratislava M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7,AM3,AM4,AM5,AM6
SKT0084 Ing. Ľudovít Mikuš PhD. Žilina M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7, M9,M12
SKT0085 RNDr. Alžbeta Szendreyová PhD. Žilina M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7
SKT0094 PaedDr. Monika Magyaricsová PhD. Dunajská Streda M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7,AM3,AM4,AM5,AM6
SKT0097 Mgr. Eva Cséplő Štúrovo M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7, M9,M12
SKT0117 RNDr. Mária Spišáková Michalovce M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7, M9,M12
SKT0120 Ing. Bibiana Bugárová Veľký Meder M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7, M12
SKT0123 Ing. Peter Gőgh Veľký Meder M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7, M12
SKT0132 Ing. Miroslav Szabó Dunajská Streda M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7
SKT0160 Mgr. Karol Takáč Košice M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7,AM3,AM4,AM5,AM6
SKT0164 Mgr. Igor Miháľ Banská Bystrica M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7,AM3,AM4,AM5,AM6
SKT0165 Ing. Stanislav Kozenko Banská Bystrica M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7,AM3,AM4,AM5,AM6
SKT0166 Ing. Slávka Hazuchová Jablonica M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7,AM3,AM4,AM6
SKT0167 Ing. Vladimír Petráš Senica M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7
SKT0179 Milan Droppa Lazisko M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7,AM3,AM4,AM5,AM6
SKT0180 Ing. Milan Jančuška Liptovský Mikuláš M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7,AM3,AM4,AM5,AM6
SKT0181 Ing. Ivan Kováč Liptovský Mikuláš M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7,AM3,AM4,AM5,AM6
SKT0195 Ing. Anna Dlugošová Záborské M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7, M9,M12
SKT0196 Ing. Gabriela Mitrová Prešov M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7, M12
SKT0206 Ing. Rastislav Hreško Michalovce M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7, M12
SKT0245 Ing. Alexander Hambalík PhD. Belá, pošta Ľubá M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7, M9,M12
SKT0256 Ing. Marta Hortaiová Nové Zámky M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7,AM3,AM4,AM5,AM6
SKT0263 Ing. Jana Sithová Bratislava M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7, M12
SKT0271 Ing. René Turzák Košice M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7, M12
SKT0272 Ing. Viera Chudá Košice M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7, M12
SKT0276 Martin Poláčik Bratislava M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7,AM3,AM4,AM5,AM6
SKT0320 Ing. Július Uličný Liptovský Hrádok M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7,AM3,AM4,AM5,AM6
SKT0326 Vladimír Frnčo Žilina M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7
SKT0384 Ing. Slavomír Kožár MBA. Ražňany M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7
SKT0388 Mgr. Dominika Kozmannová Bratislava M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7, M12
SKT0395 Mgr. Vince Végh Dolný Štál M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7, M12
SKT0398 Mgr. Ján Žitniak Banská Bystrica M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7
SKT0418 Sándor Bordás Dunajská Streda M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7, M9,M12
SKT0419 Mgr. Éva Benyák Jahodná M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7, M9,M12
SKT0435 Mgr. Danica Koblišková Bratislava M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7,AM3,AM4,AM5,AM6
SKT0436 Bc. Štefan Lux Rimavská Sobota M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7
SKT0445 Mgr. Slavka Virasztóová Košice M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7, M12
SKT0449 RNDr. Renáta Gaľová Michalovce M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7, M12
SKT0457 Ing. Róbert Bučko Snina M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7,AM3,AM4,AM6
SKT0458 Bc. Matúš Špitalik Snina M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7
SKT0468 RNDr. Ivica Kováčová Turčianske Teplice M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7, M9,M12
SKT0472 Dávid Kozmann Bratislava M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7, M12
SKT0473 RNDr. Mária Baxová Bratislava M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7,AM3,AM4,AM5,AM6
SKT0474 Ing. Rastislav Hazucha Jablonica M1,M2,M3,M4,M6,M7, M12
SKT0481 Ing. Štefan Ontkovič Snina M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7, M12
SKT0482 Majka Baxová Bratislava M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7, M9,M10,M12,M13,M14
SKT0483 Ing. Mária Pomffyová PhD. Poprad M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7,AM3,AM4,AM5,AM6
SKT0484 Bc. Martin Tomko Košice M2,M3,M4,M5,M6,M7, M12
SKT0485 Ing. Jozef Papán PhD. Stráňavy M2,M3,M4,M5,M6,M7, M9,M12
'