Počítačové zručnosti pre život
Testovacie centrá a komisári

Testovacie centrá a komisári

Akreditované testovacie centrá (ATC) systému ECDL možu byť štátne i súkromné inštitúcie, právnické alebo fyzické osoby, ktoré sa zaoberajú vzdelávaním a vedia splniť vyžadované priestorové, organizačné, personálne a finančné podmienky uvedené v Akreditačných požiadavkách na prvky syystému ECDL. Vzdelávanie pritom nemusí byť ich jedinou alebo hlavnou činnosťou.

Akreditáciu testovacích centier ECDL a skúšobných komisárov ECDL vykonáva garant systému ECDL na Slovensku Slovenská informatická spoločnosť (SISp). Agendu organizuje Kancelária ECDL.

Zoznamy akreditovaných testovacích centier, miestností na testovanie ECDL  a skúšobných komisárov ECDL sa pravidelne aktualizujú a zverejňujú.

Ucelený zoznam softvérových platforiem, na ktorých ja možné na Slovensku vykonať testy ECDL sa priebežne doplňuje.

Logo SISp
Logo ECDL Foundation
Logo ESF
Projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou.

logo_ecdl Skratka ECDL a logo ECDL sú chránené známky ECDL Foundation Ireland.
Copyright © 2009 SISp. Všetky práva vyhradené.
Generuje redakčný systém Buxus spoločnosti ui42.

logo_icdl