Počítačové zručnosti pre život
Certifikačný programVzorové testy

Vzorové testy ECDL

Vzorové testy sú len ilustráciou obsahu a priebehu reálnych skúšok ECDL. 

Skutočný test modulov zo skupiny Base alebo Standard obsahuje 28 až 36 otázok alebo úloh, treba ho vykonať v priebehu 45 minút a získať pritom aspoň 75% bodov. Skutočné testy vyžadujú, aby softvérové prostredie spĺňalo definované požiadavky. Za predpísané softvérové prostredie ručí akreditované testovacie centrum.  

Krátke vzorové testy v slovenskom jazyku (14 až 15 úloh) sú určené len na ilustráciu spôsobu testovania. Ostré testy sú náročnejšie. Vyžadované znalosti a zručnosti má každý modul uvedené vo svojom dokumente s názvom sylabus.

Moduly skupiny Base

 

Vzorové testy pre verziu 5.0 v anglickom jazyku (14 až 15 úloh)

Moduly skupiny Standard

Moduly skupiny Advanced

Skutočný test obsahuje 20 otázok alebo úloh a viacero podotázok, treba ho vykonať v priebehu 60 minút a získať pritom aspoň 75% bodov. Skutočné testy vyžadujú, aby softvérové prostredie spĺňalo definované požiadavky. Za predpísané softvérové prostredie ručí akreditované testovacie centrum.

Vzorové testy pre verziu 2.0 v anglickom jazyku.

Logo SISp
Logo ECDL Foundation
Logo ESF
Projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou.

logo_ecdl Skratka ECDL a logo ECDL sú chránené známky ECDL Foundation Ireland.
Copyright © 2009 SISp. Všetky práva vyhradené.
Generuje redakčný systém Buxus spoločnosti ui42.

logo_icdl