Ako dôveryhodne preukázať svoje IT zručnosti, pýtal sa redaktor Ondrej Macko

Odpoveď znie: Predsa medzinárodným Certifikátom ECDL a to nie len na Slovensku.

Významný odborník v oblasti IT, pán Ondrej Macko, sa pýtal aký je význam certifikátov ECDL, ako prebiehajú skúšky na overenie zručností bežných používateľov počítača na pracovné účely a čo to vlastne stojí. Odpovedal doc. Milan Ftáčnik, vysokoškolský učiteľ na katedre aplikovanej informatiky na FMFI UK, v súčasnosti aj predseda Slovenskej informatickej spoločnosti, ktorá je garantom systému ECDL na Slovensku.

Úplné znenie článku zverejneného v časopise Touch IT vydaného 1. 1. 2020 si môžete prečítať TU.  

S Republikovou úniou zamestnávateľov podpísala v roku 2016 Slovenská informatická spoločnosť memorandum o uznávaní certifikátov ECDL zamestnávateľmi, s tým, že už nebudú uchádzačov o zamestnanie testovať znovu. To je prejav dôvery voči systému ECDL