Aktuálne termíny testov ECDL

Dátum
Čas
Testovacie centrum Miestnosť a platformy Región
02.12.2020 08:00 Žilinská univerzita v Žiline Fakulta riadenia a informatiky SKU0154 Žilina
02.12.2020 08:00 Žilinská univerzita v Žiline Fakulta riadenia a informatiky SKU0033 Žilina
02.12.2020 08:00 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach SKU0056 Košice
02.12.2020 08:30 Memoria, nezisková organizácia SKU0161 Snina
02.12.2020 12:00 Žilinská univerzita v Žiline Fakulta riadenia a informatiky SKU0033 Žilina
02.12.2020 12:00 Žilinská univerzita v Žiline Fakulta riadenia a informatiky SKU0154 Žilina
03.12.2020 08:00 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach SKU0056 Košice
03.12.2020 08:00 Žilinská univerzita v Žiline Fakulta riadenia a informatiky SKU0033 Žilina
03.12.2020 09:15 Gymnázium Mikuláša Galandu, Horné Rakovce 1440/29, Turčianske Teplice SKU0150 Turčianske Teplice
03.12.2020 10:30 Gymnázium Mikuláša Galandu, Horné Rakovce 1440/29, Turčianske Teplice SKU0150 Turčianske Teplice
03.12.2020 12:00 Žilinská univerzita v Žiline Fakulta riadenia a informatiky SKU0033 Žilina
04.12.2020 08:00 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach SKU0056 Košice
04.12.2020 08:00 Žilinská univerzita v Žiline Fakulta riadenia a informatiky SKU0154 Žilina
04.12.2020 08:00 Žilinská univerzita v Žiline Fakulta riadenia a informatiky SKU0033 Žilina
04.12.2020 12:00 Žilinská univerzita v Žiline Fakulta riadenia a informatiky SKU0154 Žilina
04.12.2020 12:00 Žilinská univerzita v Žiline Fakulta riadenia a informatiky SKU0033 Žilina
04.12.2020 14:00 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach SKU0056 Košice
07.12.2020 08:00 Centrum vedecko-technických informácií SR, CVTI SR SKU0160 Bratislava
07.12.2020 10:00 Centrum vedecko-technických informácií SR, CVTI SR SKU0160 Bratislava
07.12.2020 13:00 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach SKU0056 Košice
08.12.2020 08:00 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach SKU0056 Košice
09.12.2020 08:00 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach SKU0056 Košice
10.12.2020 08:00 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach SKU0056 Košice
11.12.2020 08:00 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach SKU0056 Košice
'