Aktuálne termíny testov ECDL

Dátum
Čas
Testovacie centrum Miestnosť a platformy Región
10.12.2019 09:00 Ing. Jozef Ďurica - UNI KREDIT SKU0155 Banská Bystrica
10.12.2019 09:00 Ing. Jozef Ďurica - UNI KREDIT SKU0142 Banská Bystrica
10.12.2019 09:00 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach SKU0153 Košice
10.12.2019 10:00 Ing. Jozef Ďurica - UNI KREDIT SKU0142 Banská Bystrica
10.12.2019 11:00 Ing. Jozef Ďurica - UNI KREDIT SKU0142 Banská Bystrica
10.12.2019 13:00 Ing. Jozef Ďurica - UNI KREDIT SKU0155 Banská Bystrica
10.12.2019 14:00 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach SKU0153 Košice
10.12.2019 14:15 Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder - Nagymegyer SKU0046 Veľký Meder
11.12.2019 09:30 Centrum vedecko-technických informácií SR, CVTI SR SKU0160 Bratislava
11.12.2019 11:00 Centrum vedecko-technických informácií SR, CVTI SR SKU0160 Bratislava
11.12.2019 11:00 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach SKU0153 Košice
11.12.2019 12:30 Centrum vedecko-technických informácií SR, CVTI SR SKU0160 Bratislava
12.12.2019 09:00 Ing. Jozef Ďurica - UNI KREDIT SKU0155 Banská Bystrica
12.12.2019 09:00 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach SKU0056 Košice
12.12.2019 09:30 Centrum vedecko-technických informácií SR, CVTI SR SKU0160 Bratislava
12.12.2019 10:00 Ing. Jozef Ďurica - UNI KREDIT SKU0155 Banská Bystrica
12.12.2019 10:00 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach SKU0153 Košice
12.12.2019 11:00 Centrum vedecko-technických informácií SR, CVTI SR SKU0160 Bratislava
12.12.2019 12:30 Centrum vedecko-technických informácií SR, CVTI SR SKU0160 Bratislava
13.12.2019 08:00 Centrum vedecko-technických informácií SR, CVTI SR SKU0160 Bratislava
13.12.2019 09:00 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach SKU0153 Košice
16.12.2019 08:30 Centrum vedecko-technických informácií SR, CVTI SR SKU0160 Bratislava
16.12.2019 11:00 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach SKU0056 Košice
16.12.2019 13:00 Centrum vedecko-technických informácií SR, CVTI SR SKU0160 Bratislava
17.12.2019 09:00 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach SKU0056 Košice
17.12.2019 10:00 Ing. Jozef Ďurica - UNI KREDIT SKU0155 Banská Bystrica
18.12.2019 08:30 Centrum vedecko-technických informácií SR, CVTI SR SKU0160 Bratislava
18.12.2019 10:00 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach SKU0056 Košice
19.12.2019 09:00 Centrum vedecko-technických informácií SR, CVTI SR SKU0160 Bratislava
19.12.2019 09:00 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach SKU0056 Košice
20.12.2019 09:00 Ing. Jozef Ďurica - UNI KREDIT SKU0155 Banská Bystrica
'