Aktuálne termíny testov ECDL

Dátum
Čas
Testovacie centrum Miestnosť a platformy Región
07.07.2020 08:00 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach SKU0056 Košice
09.07.2020 08:00 Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o. SKU0163 Liptovský Mikuláš
'