Aktuálne termíny testov ECDL

Dátum
Čas
Testovacie centrum Miestnosť a platformy Región
14.01.2020 08:30 Ing. Jozef Ďurica - UNI KREDIT SKU0142 Banská Bystrica
14.01.2020 09:00 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach SKU0056 Košice
14.01.2020 10:00 Ing. Jozef Ďurica - UNI KREDIT SKU0155 Banská Bystrica
15.01.2020 09:00 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach SKU0056 Košice
15.01.2020 10:00 Ing. Jozef Ďurica - UNI KREDIT SKU0142 Banská Bystrica
15.01.2020 10:00 Ing. Jozef Ďurica - UNI KREDIT SKU0155 Banská Bystrica
16.01.2020 09:00 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach SKU0056 Košice
17.01.2020 09:00 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach SKU0056 Košice
18.01.2020 08:00 Memoria, nezisková organizácia SKU0161 Snina
20.01.2020 08:30 Centrum vedecko-technických informácií SR, CVTI SR SKU0160 Bratislava
20.01.2020 10:00 Ing. Jozef Ďurica - UNI KREDIT SKU0142 Banská Bystrica
21.01.2020 10:00 Ing. Jozef Ďurica - UNI KREDIT SKU0142 Banská Bystrica
23.01.2020 10:00 Ing. Jozef Ďurica - UNI KREDIT SKU0142 Banská Bystrica
24.01.2020 09:30 Centrum vedecko-technických informácií SR, CVTI SR SKU0160 Bratislava
27.01.2020 13:00 Centrum vedecko-technických informácií SR, CVTI SR SKU0160 Bratislava
28.01.2020 10:00 Ing. Jozef Ďurica - UNI KREDIT SKU0142 Banská Bystrica
31.01.2020 08:00 Centrum vedecko-technických informácií SR, CVTI SR SKU0160 Bratislava
04.02.2020 09:00 Ing. Jozef Ďurica - UNI KREDIT SKU0142 Banská Bystrica
06.02.2020 09:00 Ing. Jozef Ďurica - UNI KREDIT SKU0142 Banská Bystrica
11.02.2020 09:00 Ing. Jozef Ďurica - UNI KREDIT SKU0142 Banská Bystrica
13.02.2020 10:00 Ing. Jozef Ďurica - UNI KREDIT SKU0142 Banská Bystrica
'