Aktuálne termíny testov ECDL

Dátum
Čas
Testovacie centrum Miestnosť a platformy Región
15.06.2021 08:30 Centrum vedecko-technických informácií SR, CVTI SR SKU0160 Bratislava
15.06.2021 09:00 KVT vzdelávanie s.r.o. SKU0139 Bratislava 3
15.06.2021 09:00 Centrum vedecko-technických informácií SR, CVTI SR SKU0158 Bratislava
15.06.2021 09:00 Centrum vedecko-technických informácií SR, CVTI SR SKU0159 Bratislava
15.06.2021 09:00 Ing. František Hortai - HFCOMP SKU0008 Nové Zámky
15.06.2021 09:30 Centrum vedecko-technických informácií SR, CVTI SR SKU0157 Bratislava
15.06.2021 10:00 KVT vzdelávanie s.r.o. SKU0139 Bratislava 3
15.06.2021 10:00 Ing. Jozef Ďurica - UNI KREDIT SKU0142 Banská Bystrica
15.06.2021 11:00 KVT vzdelávanie s.r.o. SKU0139 Bratislava 3
15.06.2021 12:00 KVT vzdelávanie s.r.o. SKU0139 Bratislava 3
15.06.2021 12:30 Ing. Jozef Ďurica - UNI KREDIT SKU0155 Banská Bystrica
15.06.2021 13:00 KVT vzdelávanie s.r.o. SKU0139 Bratislava 3
15.06.2021 14:00 EUROAKADEMIA, neinvestičný fond SKU0037 Dunajská Streda
15.06.2021 15:00 EUROAKADEMIA, neinvestičný fond SKU0037 Dunajská Streda
16.06.2021 09:00 Centrum vedecko-technických informácií SR, CVTI SR SKU0159 Bratislava
16.06.2021 09:00 Centrum vedecko-technických informácií SR, CVTI SR SKU0158 Bratislava
16.06.2021 09:00 Centrum vedecko-technických informácií SR, CVTI SR SKU0160 Bratislava
16.06.2021 09:30 Centrum vedecko-technických informácií SR, CVTI SR SKU0157 Bratislava
17.06.2021 09:00 Centrum vedecko-technických informácií SR, CVTI SR SKU0160 Bratislava
17.06.2021 09:00 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach SKU0056 Košice
17.06.2021 12:00 Centrum vedecko-technických informácií SR, CVTI SR SKU0157 Bratislava
18.06.2021 09:00 Centrum vedecko-technických informácií SR, CVTI SR SKU0157 Bratislava
18.06.2021 09:00 Centrum vedecko-technických informácií SR, CVTI SR SKU0159 Bratislava
18.06.2021 09:00 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach SKU0056 Košice
21.06.2021 09:00 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach SKU0056 Košice
21.06.2021 14:20 Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder - Nagymegyer SKU0046 Veľký Meder
22.06.2021 09:00 Centrum vedecko-technických informácií SR, CVTI SR SKU0160 Bratislava
22.06.2021 09:00 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach SKU0056 Košice
23.06.2021 09:00 Centrum vedecko-technických informácií SR, CVTI SR SKU0160 Bratislava
23.06.2021 13:00 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach SKU0056 Košice
24.06.2021 08:30 Centrum vedecko-technických informácií SR, CVTI SR SKU0160 Bratislava
24.06.2021 09:00 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach SKU0056 Košice
25.06.2021 09:00 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach SKU0056 Košice
'