Aktuálne termíny testov ECDL

Dátum
Čas
Testovacie centrum Miestnosť a platformy Región
06.03.2019 08:30 Centrum vedecko-technických informácií SR, CVTI SR SKU0157 Bratislava
07.03.2019 08:30 Centrum vedecko-technických informácií SR, CVTI SR SKU0157 Bratislava
07.03.2019 09:30 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach SKU0153 Košice
19.03.2019 10:45 Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce SKU0044 Michalovce
'