Aktuálne termíny testov ECDL

Dátum
Čas
Testovacie centrum Miestnosť a platformy Región
16.05.2022 08:00 Žilinská univerzita v Žiline Fakulta riadenia a informatiky SKU0033 Žilina
16.05.2022 09:00 Centrum vedecko-technických informácií SR, CVTI SR SKU0159 Bratislava
16.05.2022 09:00 Stredná odborná škola strojnícka Partizánska cesta 76 Bánovce nad Bebravou SKU0170 Bánovce nad Bebravou
16.05.2022 09:00 Centrum vedecko-technických informácií SR, CVTI SR SKU0160 Bratislava
16.05.2022 09:00 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach SKU0153 Košice
16.05.2022 12:00 Žilinská univerzita v Žiline Fakulta riadenia a informatiky SKU0033 Žilina
16.05.2022 14:30 Memoria, nezisková organizácia SKU0161 Snina
17.05.2022 08:30 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach SKU0153 Košice
17.05.2022 09:00 Centrum vedecko-technických informácií SR, CVTI SR SKU0160 Bratislava
17.05.2022 09:00 Centrum vedecko-technických informácií SR, CVTI SR SKU0157 Bratislava
17.05.2022 09:00 Centrum vedecko-technických informácií SR, CVTI SR SKU0159 Bratislava
17.05.2022 09:00 Centrum vedecko-technických informácií SR, CVTI SR SKU0158 Bratislava
17.05.2022 11:00 Centrum vedecko-technických informácií SR, CVTI SR SKU0158 Bratislava
17.05.2022 12:00 Žilinská univerzita v Žiline Fakulta riadenia a informatiky SKU0033 Žilina
17.05.2022 13:00 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach SKU0056 Košice
18.05.2022 08:30 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach SKU0153 Košice
18.05.2022 09:00 Centrum vedecko-technických informácií SR, CVTI SR SKU0160 Bratislava
18.05.2022 12:00 Centrum vedecko-technických informácií SR, CVTI SR SKU0157 Bratislava
18.05.2022 14:30 Memoria, nezisková organizácia SKU0161 Snina
19.05.2022 08:30 Centrum vedecko-technických informácií SR, CVTI SR SKU0159 Bratislava
19.05.2022 08:30 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach SKU0153 Košice
19.05.2022 09:00 Centrum vedecko-technických informácií SR, CVTI SR SKU0158 Bratislava
19.05.2022 09:00 Centrum vedecko-technických informácií SR, CVTI SR SKU0160 Bratislava
19.05.2022 09:00 Centrum vedecko-technických informácií SR, CVTI SR SKU0157 Bratislava
19.05.2022 11:00 Centrum vedecko-technických informácií SR, CVTI SR SKU0158 Bratislava
19.05.2022 14:30 Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder - Nagymegyer SKU0046 Veľký Meder
20.05.2022 08:30 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach SKU0153 Košice
20.05.2022 09:00 Centrum vedecko-technických informácií SR, CVTI SR SKU0160 Bratislava
23.05.2022 08:30 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach SKU0153 Košice
24.05.2022 08:30 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach SKU0153 Košice
24.05.2022 09:30 Centrum vedecko-technických informácií SR, CVTI SR SKU0159 Bratislava
27.05.2022 09:30 Centrum vedecko-technických informácií SR, CVTI SR SKU0159 Bratislava
31.05.2022 12:45 Centrum vedecko-technických informácií SR, CVTI SR SKU0160 Bratislava
03.06.2022 09:00 Centrum vedecko-technických informácií SR, CVTI SR SKU0159 Bratislava
09.06.2022 09:30 Centrum vedecko-technických informácií SR, CVTI SR SKU0159 Bratislava
'