Aktuálne termíny testov ECDL

Dátum
Čas
Testovacie centrum Miestnosť a platformy Región
23.09.2020 09:00 Centrum vedecko-technických informácií SR, CVTI SR SKU0158 Bratislava
23.09.2020 10:00 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach SKU0056 Košice
25.09.2020 08:30 Centrum vedecko-technických informácií SR, CVTI SR SKU0160 Bratislava
25.09.2020 09:00 Centrum vedecko-technických informácií SR, CVTI SR SKU0159 Bratislava
29.09.2020 08:30 Centrum vedecko-technických informácií SR, CVTI SR SKU0160 Bratislava
'