Aktuálne termíny testov ECDL

Dátum
Čas
Testovacie centrum Miestnosť a platformy Región
02.03.2021 09:00 Centrum vedecko-technických informácií SR, CVTI SR SKU0157 Bratislava
02.03.2021 09:00 Centrum vedecko-technických informácií SR, CVTI SR SKU0159 Bratislava
04.03.2021 11:30 Centrum vedecko-technických informácií SR, CVTI SR SKU0158 Bratislava
'