Aktuálne termíny testov ECDL

Dátum
Čas
Testovacie centrum Miestnosť a platformy Región
27.09.2021 13:00 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach SKU0056 Košice
04.10.2021 09:00 Centrum vedecko-technických informácií SR, CVTI SR SKU0160 Bratislava
04.10.2021 11:30 Centrum vedecko-technických informácií SR, CVTI SR SKU0160 Bratislava
05.10.2021 09:00 Centrum vedecko-technických informácií SR, CVTI SR SKU0160 Bratislava
05.10.2021 11:30 Centrum vedecko-technických informácií SR, CVTI SR SKU0160 Bratislava
06.10.2021 09:00 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach SKU0056 Košice
08.10.2021 09:00 Centrum vedecko-technických informácií SR, CVTI SR SKU0160 Bratislava
14.10.2021 09:00 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach SKU0056 Košice
20.10.2021 11:30 Centrum vedecko-technických informácií SR, CVTI SR SKU0160 Bratislava
'