Aktuálne termíny testov ECDL

Dátum
Čas
Testovacie centrum Miestnosť a platformy Región
27.02.2020 08:30 Centrum vedecko-technických informácií SR, CVTI SR SKU0160 Bratislava
27.02.2020 13:00 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach SKU0056 Košice
28.02.2020 09:00 KVT vzdelávanie s.r.o. SKU0075 Bratislava 3
28.02.2020 10:00 KVT vzdelávanie s.r.o. SKU0075 Bratislava 3
28.02.2020 11:00 KVT vzdelávanie s.r.o. SKU0075 Bratislava 3
02.03.2020 09:30 Gymnázium Mikuláša Galandu, Horné Rakovce 1440/29, Turčianske Teplice SKU0150 Turčianske Teplice
02.03.2020 10:30 Gymnázium Mikuláša Galandu, Horné Rakovce 1440/29, Turčianske Teplice SKU0150 Turčianske Teplice
09.03.2020 13:00 Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce SKU0044 Michalovce
13.03.2020 09:00 KVT vzdelávanie s.r.o. SKU0075 Bratislava 3
'