Aktuálne termíny testov ECDL

Dátum
Čas
Testovacie centrum Miestnosť a platformy Región
17.12.2020 08:00 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach SKU0056 Košice
17.12.2020 09:15 Gymnázium Mikuláša Galandu, Horné Rakovce 1440/29, Turčianske Teplice SKU0150 Turčianske Teplice
17.12.2020 10:15 Gymnázium Mikuláša Galandu, Horné Rakovce 1440/29, Turčianske Teplice SKU0150 Turčianske Teplice
18.12.2020 09:00 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach SKU0056 Košice
18.12.2020 11:00 Ing. Jozef Ďurica - UNI KREDIT SKU0155 Banská Bystrica
18.12.2020 11:00 Ing. Jozef Ďurica - UNI KREDIT SKU0142 Banská Bystrica
18.12.2020 14:00 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach SKU0056 Košice
22.12.2020 08:00 Centrum vedecko-technických informácií SR, CVTI SR SKU0160 Bratislava
'