Pilotný projekt na zvýšenie digitálnych zručností študentov

SISp spolu s Bratislavským samosprávnym krajom a jeho strednými školami spustili pilotný projekt na zvýšenie digitálnych zručností študentov prostredníctvom ECDL. Projekt je financovaný len z regionálneho rozpočtu a je bezplatne poskytovaný účastníkom.
Po výbere záujmových škôl (16) v regióne boli učitelia (29) z účastníckych škôl najskôr vyškolení a certifikovaní v moduloch ECDL na ATC, ktorý bol vybraný verejným obstarávaním. Títo učitelia vzdelávajú väčšinou študentov (600, 15 - 19 rokov) a vedú ich k certifikácii ECDL.
Študenti berú predovšetkým štyri základné moduly, ale niektorí z nich si zvolili dokonca pokročilé tabuľky alebo textové spracovanie.
Pilot sa skončí v roku 2019. Cieľom SISp je replikovať projekt v ďalších 7 regiónoch Slovenska. A po úspešnom pilotovaní v Bratislavskom kraji pre nových študentov.