Archív aktualít

smt

Slovenská informatická spoločnosť - voľby Výkonného výboru

17.05.2018

Dňa 16.5.2018 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie Slovenskej informatickej spoločnosti.

Predseda Výkonného výboru, Milan Ftáčnik, predstavil kandidátov, ktorí sa uchádzajú o zvolenie do Výkonného výboru na funkčné obdobie ...

smt

ECDL sa stalo súčasťou Francúzskeho národného kvalifikačného rámca

11.09.2017

ECDL sa stalo súčasťou Národného registra odborných kvalifikácií. Záujemcovia o skúšky ECDL vo Francúzsku tak môžu na vzdelávanie a certifikáciu v systéme ECDL získať finančnú podporu cez vládny program urče...

smt

Systém ECDL / ICDL získal medzinárodné ocenenie kvality!

12.09.2017

Americká spoločnosť ISTE (International Society for Technology in Education) udelila systému ECDL / ICDL prestížne ocenenie „Seal of Alignment for Readiness, Student Standards 2017 – 2019“

...

smt

Spravodajstvo RTVS a TASR k Memorandu ITAS-RUZ-SISp k zvyšovaniu počítačovej gramotnosti

21.11.2017

RTVS: Priemyselná revolúcia mení nároky firiem

TERAZ.SK: Zamestnávatelia budú uznávať digitálne zručnosti potvrdené "vodičákom"

...