Archív aktualít

smt

Digitálne zručnosti u pracujúcich a nezamestnaných na Slovensku - alarmujúce zistenie

24.05.2022

Ostatná správa merania digitálnych zručností v EÚ, tzv. DESI vydaná v roku 2021, ukázala pre Slovensko nelichotivé údaje. Meranie prebiehalo u dospelých ...

...

smt

Overovanie digitálnych zručností podľa ICDL na Slovensku na diaľku

26.05.2022

... Slovenská informatická spoločnosť však reagovala na obmedzenia z pandémie a vo februári v roku 2021 pripravila pre akreditované testovacie centrá možnosť v mimoriadnej situácii vykonať certifikačný test na diaľku ...<...

smt

Overovanie IT znalostí a zručností vo svete podľa ICDL počas pandémie v roku 2021

24.05.2022

ICDL Foundation informovalo o aktivite v oblasti vykonávania certifikačných testov ICDL/ ECDL vo svete.

V roku 2021 ...

...

smt

Nový modul Práca s webovými aplikáciami pod Microsoft 365 a OneDrive

20.01.2022

Slovenská informatická spoločnosť si Vás dovoľuje informovať, že lokalizovala nový modul ECDL / ICDL Práca s webovými aplikáciami, sylabus Application Essentials, verzia 1.0, ktorý interne označuje skratkou M...

smt

Darujte 2% na prípravu a výchovu detí, mládeže, študentov i vedcov v IKT

20.01.2022

Slovenská informatická spoločnosť (SISp) Vás aj cez web ECDL chce informovať, že je zapísaná v zozname príjemcov 2% z dane za rok 2020. SISp je neziskové občianske združenie, ktorého poslaním je vytvárať predpoklady pre rozvo...