Archív aktualít

smt

Projekt ECDL na školách v Bratislavskom samosprávnom kraji - prvé poznatky

12.06.2019

Skoro 10 škôl v BSK  má už celkom alebo zväčša za sebou skúšky ECDL zo spracovania textu (modul M3 vo Worde), z tabuľkového kalkulátora (modul M4 v Exceli) a práce s ...

smt

Projekt ECDL na stredných školách v Bratislavskom samosprávnom kraji

12.06.2019

To, že nedostatok kľúčových digitálnych znalostí a zručností používateľov počítača je veľkou brzdou pri vykonávaní pracovnej agendy, pri realizovaní podnikateľského zámeru alebo propagovaní ponúkaných služieb, zistil...

smt

Slovenská informatická spoločnosť - voľby Výkonného výboru

13.11.2018

Dňa 16.5.2018 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie Slovenskej informatickej spoločnosti.

Predseda Výkonného výboru, Milan Ftáčnik, predstavil kandidátov, ktorí sa uchádzajú o zvolenie do Výkonného výboru na funkčné obdobie ...

smt

ECDL sa stalo súčasťou Francúzskeho národného kvalifikačného rámca

11.09.2017

ECDL sa stalo súčasťou Národného registra odborných kvalifikácií. Záujemcovia o skúšky ECDL vo Francúzsku tak môžu na vzdelávanie a certifikáciu v systéme ECDL získať finančnú podporu cez vládny program urče...