Archív aktualít

smt

Nový program v oblasti zručností pre Európu

10.08.2017

Európska komisia (EK) prijala 10. júna 2016 nový a komplexný program Nový program v oblasti zručností pre Európu: Spolupráca na posilňovaní ľudského kapitálu, zamestnateľnosti a konkurencieschopnosti. Jeho cieľom...

smt

Generálne riaditeľstvo EK pre výskum a inovácie je testovacím centrom ECDL

10.08.2017

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre výskum a inovácie v Bruseli ("ministerstvo EÚ" pre danú oblasť) sa v máji 2016 stalo akreditovaným testovacím centrom ECDL. Je to pre ECDL významná udalosť, keď orgán EÚ formálne ...

smt

Medzinárodné prieskumy zisťujú nedostatky v digitálnych zručnostiach

10.08.2017

Na svetovom fóre ECDL v máji 2014 v Bukurešti boli prezentované výsledky z nedávno vykonaných reprezentatívnych prieskumov v 5-tich krajinách EÚ: Rakúsku, Nemecku, Dánsku, Švédsku a Fínsku. Definitívne je ukonč...

smt

Iniciatíva Slovenskej informatickej spoločnosti "digitálna gramotnosť pre všetkých"

10.08.2017

Digitálna gramotnosť sa stáva jedným z kľúčových predpokladov úspešného uplatnenia sa v pracovnom procese a v plnohodnotnom modernom živote vôbec. Pritom je dôležité dbať na to, aby prístup k získaniu digitálnej gramotnost...

smt

ECDL ako šanca pre nový život

10.08.2017

Slovenská informatická spoločnosť pripravila pre vás zaujímavý výber z uplatnenia ECDL v rôznych sférach života. Vybrané uplatnenia zo sveta boli zároveň aj predmetom ocenenia na svetovom fóre ECDL v roku 2009 v Atén...