ECDL na konferencii ITAPA 2017

Dňa 15. 11. 2017 sa v Bratislave uskutočnila konferencia ITAPA 2017.  Jednou z oblastí,  na ktorú sa sústredila pozornosť, bolo vzdelávanie pre digitálny svet. Pod moderátorským vedením p. Milana Ftáčnika, predsedu Slovenskej informatickej spoločnosti, sa k téme riešenia chýbajúcich digitálnych zručností na všetkých úrovniach spoločnosti a možných riešeniach prostredníctvom vzdelávania vyjadrili odborníci z akademickej obce ale aj z praxe.  Cieľom sekcie Vzdelávanie pre digitálny svet bolo diskutovať o tom, aké digitálne zručnosti potrebuje digitálna ekonomika, v ktorej si až 90 % pracovných miest bude vyžadovať nejakú formu digitálnych zručností. Diskutujúci sa zhodli na tom, že nedostatok IT špecialistov ale aj nedostatočné digitálne zručnosti absolventov škôl si budú vyžadovať konkrétne riešenia zo strany ministerstva školstva aj  univerzít.

Predstavených bolo viacero zaujímavých prístupov a riešení tejto problematiky, medzi inými aj systém ECDL. Ten na konferencii prezentoval Ing. Vladimír Raučina,  koordinátor ECDL na Slovensku.

Viac informácií a príspevky diskutujúcich nájdete tu: ITAPA 2017 - Vzdelávanie pre digitálny svet