ECDL sa stalo súčasťou Francúzskeho národného kvalifikačného rámca

ECDL sa stalo súčasťou Národného registra odborných kvalifikácií. Záujemcovia o skúšky ECDL vo Francúzsku tak môžu na vzdelávanie a certifikáciu v systéme ECDL získať finančnú podporu cez vládny program určený pre zamestnancov a uchádzačov o zamestnanie Compte Personnel de Formation(CPF).

ECDL je zaradený medzi transverzálne, čiže prenositeľné kvalifikácie, čo znemená, že nie je priradený k špecifickej kvalifikácii alebo subkvalifikácii, ale pokrýva všetky profesijné sektory.

Zapísanie systému ECDL do Národného registra odborných kvalifikácií tak dáva príležitosť miliónom francúzskych zamestnancova alebo uchádzačom o zamestnanie zo všetkých profesijných sektorov získať oficiálne finančné zdroje na získanie certifikovaných digitálnych zručnosti v systéme ECDL.

ECDL je súčasťou národných kvalifikačných rámcov ( má status štátom oficiálne uznanej kvalifikácie) aj v ďalších krajinách Európy: Veľká Británia, Írsko, Malta ako aj sveta:, Austrália, Nový Zéland, Irán, Singapur, Južná Afrika, Thajsko a Vietnam.