Globálna zmena značky ECDL a ICDL

Nadácia ECDL (European Computer Driving Licence Foundation) oznámila globálnu zmenu značky svojej korporátnej identity a programov. ECDL-F je vedúcim globálnym certifikačným aktérom v oblasti počítačových znalostí a zručností s ponukou pre úplných počítačových začiatočníkov až po expertných používateľov. Hlavnou ponukou je však Európsky vodičský preukaz na počítače (ECDL), medzinárodný štandard certifikácie základných počítačových znalostí pre ich koncových používateľov. Mimo európskych štátov je program ECDL zavedený ako ICDL (International Computer Driving Licence - Medzinárodný vodičský preukaz na počítače).

Doteraz ECDL a ICDL mali odlišné značky. Vzhľadom na rozšírenosť programov vo viac než 140 štátoch, považovala ECDL-F za potrebné programy ECDL a ICDL a ich značky zjednotiť.

Podrobné informácie sa dozviete v Info pre tlač

10.03.2006