Informačné materiály o ECDL

Zoznam propagačných materiálov:

Základná brožúra Systém ECDL (A3 zalomená)
Vložný list k brožúre: Nové ECDL od 2014 aj na Slovensku (2xA4)
Leták 2014: Získaj digitálnu gramotnosť (2xA5)
Leták 2014: Rozšír si digitálnu gramotnosť na digitálnu kvalifikovanosť (2xA5)
Leták 2014: Rozvíjaj si digitálne schopnosti svojou cestou (2xA5)
Plagát 2014: Vystúp z radu s ECDL (A3)
Leták 2016: Infolist o ECDL pre stredné školy a študentov (2xA4)
Leták 2016: Rozvijaj Digitálne zručnosti s ECDL (2xA4)
Leták 2017: Dobré počítačové zručnosti ocení každý (A4 zalomená)
Leták 2016 Infolist o ECDL pre dospelé osoby (2xA4)
Plagát 2016: Digitálne zručnosti s ECDL (A3)
Systém ECDL - tabuľka Moduly-Profily-Certifikáty - prehľadová tabuľka (1xA4)