Nový modul Tvorba webových stránok je tu!

Slovenská informatická spoločnosť si Vás dovoľuje informovať, že lokalizovala nový modul ECDL / ICDL Tvorba webových stránok, sylabus Web Editing verzia 2.0, ktorý interne označuje skratkou M10. Modul cez sylabus a testy definuje kľúčové teoretické znalosti a praktické zručnosti potrebné pri tvorbe a údržbe jednoduchých statických webových stránok a ich publikovaní. Testy z modulu obsahujú zväčša praktické úlohy, ktoré sa vykonávajú napr. pomocou editora zdrojových kódov PSPad a prehliadača Edge.  

Modul je stredne náročný a vhodný pre:

  • zamestnancov malých podnikov,
  • študentov stredných škôl resp. nadstavbových škôl, vysokých škôl,
  • pre dospelých, ktorí chcú individuálne vstúpiť do oblasti tvorby webových stránok a vypracovať sa v nej.

Základné informácie nájdete v Informačnom liste a detailné znenie sylabu tohto modulu v anglickom i slovenskom jazyku TU

Pilotné testovanie záujemcov o certifikáciu v tejto oblasti bude možné od 01.07.2021 a bude prebiehať do 30.10.2021.