Novým predsedom SISp je prof. Rovan

30. júna 2021 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie Slovenskej informatickej spoločnosti (SISp), na ktorom sa volil Výkonný výbor SISp a Revízna komisia SISp na 3 roky. Novozvolený Výkonný výbor SISp má 10 členov. Spomedzi svojich členov zvolil nového predsedu Slovenskej informatickej spoločnosti. Stal sa ním prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD., ktorý pôsobí na Katedre Informatiky a FMFI UK. Je zakladajúcim členom SISp, do roku 2015 bol členom Výkonného výboru a niekoľko rokov aj jeho predseda. Zároveň boli zvolení aj noví podpredsedovia SISp, a to RNDr. Aleš Mičovský a doc. Mgr. Daniela Chudá, PhD. Prajeme im veľa dobrých nápadov a energie v ich pôsobení.
SISp je garantom systému ICDL/ECDL na Slovensku.