Ocenenia

Prestížne ocenenie ISTE pre systém ECDL / ICDL

 Americká spoločnosť ISTE (International Society for Technology in Education) udelila  systému ECDL / ICDL v máji 2017 prestížne ocenenie „Seal of Alignment for Readiness, Student Standards 2017 – 2019“
Skutočnosť, že súčasný program ECDL / ICDL pokrýva všetky oblasti ISTE štandardov a tiež vzdelávacieho rámca DigComp je zárukou, že medzinárodný vzdelávací a certifikačný systém ECDL / ICDL ponúka komplexné riešenia pedagógom a vzdelávacím organizáciám, ktoré hľadajú pre svojich žiakov a študentov nielen štandardizovaný vzdelávací systém, ale rovnako aj medzinárodne overenú certifikáciu digitálnych znalostí a zručností.  Viac...

Cena "Best Practice Award 2011" pre projekt Slovenskej informatickej spoločnosti

Barroso perberá 9-miliónty Index ECDL od ECDL Foundation Účastníci celosvetového fóra ECDL, ktoré sa konalo dňa 13. a 14. októbra 2011 v Dubline, udelili Slovenskej informatickej spoločnosti  medzinárodné ocenenie „Best Practice Award 2011“ v kategórii „Sociálna inklúzia“ za jej iniciatívu „Digitálna gramotnosť pre všetkých“.

Ceny odovzdával predseda správnej rady ECDL Foundation Jim Friars. Za Slovenskú informatickú spoločnosť prevzala cenu vedúca Kancelárie ECDL Slovenskej informatickej spoločnosti Mária Baxová. Viac...