Od 1.6.2020 je uvoľnený nový modul Analýza a vizualizácia údajov

Kancelária ECDL uvoľňuje od 1.6.2020 nový modul ECDL / ICDL „Aktualizácia a vizualizácia údajov“. Je to modul, ktorý náročnosťou patrí medzi pokročilé moduly.

Modul je určený pre všetkých záujemcov, ktorý potrebujú rozumieť kľúčovým pojmom z oblasti analýzy údajov a ich vizualizácie, ktoré sú potrebné na podporu rozhodovania a dosahovania cieľov v organizácii, na analýzu aké udalosti sa stali, prečo došlo k istým úkazom, s akou pravdepodobnosťou sa naplní nejaký cieľ, čo treba urobiť, aby sa zabránilo niektorým problémom v budúcnosti.

Modul je vhodný pre stredné a malé organizácie i školy, ktoré stále viac zapájajú do svojich činností nové technológie, a tieto im sprístupňujú veľké množstvo údajov o ich aktivitách.

Analýzy a vizualizácie sa uskutočňujú v prostredí MS Excel 2016 a MS Power BI Desktop.

Príprava na tento modul sa odhaduje približne na 20 až 30 vyučovacích hodín. K študijným predpokladom patria znalosti a zručnosti z práce s tabuľkovým kalkulátorom (Tabuľkový kalkulátor, modul M4).

Pre uchádzača, ktorý sa zaregistroval v systéme ECDL a pripravuje sa na certifikáciu z modulu Analýza a vizualizácia údajov sú zatiaľ k dispozícii tieto materiály:

-           „Rýchla referenčná príručka“, v slovenskom jazyku, ktorá je zdarma

-           jednoduchý učebný materiál, v anglickom jazyku, ktorý je za úhradu.  

 

Bližšie informácie nájdete na stránke www.ecdl.sk. Akreditované testovacie centrá a skúšobní komisári boli informovaní e-mailom a listom dňa 18.5.2020