Overovanie digitálnych zručností podľa ICDL na Slovensku na diaľku

Testy ICDL štandardne prebiehajú prezenčne a v kontrolovanych podmienkach (certifikované prostredie, akreditovaní skúšobní komisári, vylosované testy atd. ). Slovenská informatická spoločnosť však reagovala na obmedzenia z pandémie a vo februári v roku 2021 pripravila pre akreditované testovacie centrá možnosť v mimoriadnej situácii vykonať certifikačný test na diaľku. Na  pilotnej prevádzke v roku 2021 a 2022 spolupracovali školské výpočtové strediská CVTI SR v rámci projektu IT Akadémia vzdelávanie pre 21. storočie. 

Certifikačných testov na diaľku sa počas uzavretia škôl na jar 2021 uskutočnilo 489 a počas uzavretia škôl v zime 2022 ich bolo 179. Technická i časová náročnosť ich vykonávania na strane skúšobného komisára je relatívne vysoká, navyše pred testom musí dôjsť k zaškoleniu uchádzača v práci na vzdialenom počítači.

Testy sa vykonávali na vzdialených počítačoch umiestnených na režimovom pracovisku a pri nepretržitom vzdialenom dohľade. Preto aj počítačové vybavenie a internetové pripojenie uchádzača museli spĺňať požiadavky na spoľahlivosť a výkon. 

Sme radi, že aktuálne môžu prebiehať skúšky prezenčnou formou vo všetkých bežiacich projektoch a pre všetkých záujemcov.