Predĺženie platnosti indexov ECDL

Slovenská informatická spoločnosť predlžuje platnosť všetkých indexov ECDL (ECDL Profile, ECDL Quatro, ECDL Single), ktorým skončila platnosť v období od 01.10.2020 do 31.05.2021, a to o 8 mesiacov. V informačnom systéme IS ECDL/SK (Waset) vykonala predĺženie dňa 25.05.2021.

Týmto chce povzbudiť záujemcov o skúšky ECDL, ktoré nemohli absolvovať kvôli mimoriadnym opatreniam karantény.

List Kancelárie ECDL všetkým Akreditovaným testovacím centrám ECDL.