Predĺženie platnosti všetkých aktívnych indexov o 6 mesiacov

Slovenská informatická spoločnosť predĺžila platnosť všetkých aktívnych indexov ECDL (indexov ECDL Profile, ECDL Quatro, ECDL Single) o 6 mesiacov. Predĺženie vykonala v informačnom systéme IS ECDL/SK dňa 18.05.2020. Nie je potrebné o to žiadať. Vyriešili sme takto problém uchádzačov o skúšky ECDL, ktorí mali v pláne vykonať si skúšku ešte pred skončením platnosti indexu, ale karanténa to znemožnila.  viď Oznámenie o predĺžení

Skúšky ECDL sa už pomaly začínajú rozbiehať. Prajeme všetkým rýchly a úspešný reštart!