Program ICDL Digital Student

Program ICDL Digital Student (ICDL Digitálny študent - Digitálne zručnosti pre návrh a vývoj, zdieľanie a ochranu) sa venuje najmä žiakom a študentom základných a stredných škôl. Program obsahuje moduly, ktoré budujú základy pre bezpečnú a efektívnu prácu s počítačom ako aj základy pre vstup do prípravy na digitálne profesie. Zaradenie modulu do podskupiny len zvýrazňuje jeho účel.

Digital Essentials (kľúčové zručnosti pre štúdium a vstup do sveta práce)

 Computer Essentials - k dispozícii  je Práca s počítačom a správa súborov (pôvodne Základy práce s počítačom) v aktuálnej verzii 1.0 od 2013

 Online Essentials - k dispozícii Práca online (pôvodne Základy práce online) v aktuálnej verzii 1.0 od 2013

 Computer&Online Essentials - v SK nie je k dispozícii; k dispozícii sú vyššie uvedené 2 samostanté moduly

 Application Essentials - v SK zatiaľ nie je k dispozícii, jeho zavedenie je v pláne

Create & Collaborate

Documents - v súčasnosti je k dispozícii Spracovanie textu v aktuálnej verzii 6.0 od 11 2017

Presentations - v súčasnosti je k dispozícii Prezentácia v aktuálnej verzii 6.0 od 12 2017

Teamwork - zatiaľ nie je k dispozícii, jeho zavedenie je v pláne

Multimedia - v súčasnosti je k dispozícii Práca s obrázkami a grafikou v aktuálnej verzii 2.0

Compute & Code

Spreadsheets - v súčasnosti je k dispozícii Tabuľkový kalkulátor v aktuálnej verzii 6.0 od 10 2017

Databases - v súčasnosti je k dispozícii Používanie databáz v aktuálnej verzii 6.0 od 02 2018

Computing (Základy informatického myslenia a programovania) - k dipozícii v aktuálnej verzii 1.0 od 06 2019

Robotics - v SK nie je k dispozícii