Projekt ECDL na stredných školách v Bratislavskom samosprávnom kraji

To, že nedostatok kľúčových digitálnych znalostí a zručností používateľov počítača je veľkou brzdou pri vykonávaní pracovnej agendy, pri realizovaní podnikateľského zámeru alebo propagovaní ponúkaných služieb, zistili už mnohí zamestnávatelia i živnostníci aj na Slovensku.   Rovnako sú bez týchto zručností znevýhodnení aj študenti.

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) sa v roku 2016 rozhodol pre žiakov prvej skupiny stredných škôl podporiť doplnenie kľúčových digitálnych zručností a následne aj ich overenie podľa medzinárodného štandardu ECDL. Projekt sa volá „Digitálne zručnosti pre život pre žiakov stredných škôl v Bratislavskom samosprávnom kraji“ a hradí ho zo svojich prostriedkov BSK. Žiaci cez projekt získajú medzinárodne uznávaný Certifikát ECDL. Zapojenie konkrétnych žiakov do projektu a výber modulov ECDL, v ktorých sú žiaci certifikovaní, dohodli so žiakmi podľa špecializácie, záujmu a študijných predpokladov žiakov ich učitelia.

V projekte, ktorý možno považovať za pilotný, je zapojených 16 škôl, 29 učiteľov a 600 žiakov.  Začal v novembri 2016 a bude trvať najneskôr do konca roka 2019.

Rámec projektu navrhla a jeho priebeh monitoruje Slovenská informatická spoločnosť.