Rozšírenie na Slovensku

Základné údaje o systéme ECDL na Slovensku:

 • Licenčná zmluva na systém ECDL bola podpísaná v októbri 2003
 • Prvé akreditované testovacie centrum bolo zriadené v decembri 2003
 • Systém ECDL bol pre verejnosť otvorený v júni 2004
 • Aktuálny stav k máju 2017:
  • okolo 37 akreditovaných testovacích centier ,
  • okolo 129 akreditovaných skúšobných komisárov,
  • vyše 42 000 zapojených účastníkov programu,
  • vyše 213 500 vykonaných testov,
  • viac ako 19 100 vydaných Certifikátov ECDL Štart,
  • viac ako 15 000 vydaných Certifikátov ECDL,
  • okolo 80% z celkového počtu uchádzačov už získalo buď Certifikát ECDL alebo Certifikát ECDL Štart.
  • najstarší absolvent je muž a v čase získania Certifikátu ECDL mal 75 rokov, ďaľší dvaja mali 74 rokov
  • najmladší absolvent je dievča a v čase získania Certifikátu ECDL malo 10 rokov