Rozšírenie vo svete

Mimoeurópske štáty uplatňujú systém ECDL pod názvom International Computer Driving Licence (ICDL). Zoznam všetkých zúčastnených krajín vrátane kontinentov Afriky, Ázie a Ameriky s adresami ich ECDL centrál a odkazmi na ich web stránky je umiestnený na stránke http://ecdl.org

K februáru 2016 bol systém ECDL oficiálne zavedený vo vyše 148 správnych oblastiach/štátoch,
v 41 jazykoch.

K tomuto dátumu bolo na celom svete registrovaných:

  • vyše 14,6 milióna uchádzačov o certifikáty ECDL od roku 1997,
  • vyše 2,3 milióna absolvovaných testov iba v roku 2016 v 103 štátoch
  • vyše 353 000 uchádzačov o Certifikát ECDL Advanced len v Európe, 
  • v Európe má licenciu 35 profesionálnych informatických spoločností.

Viac ako 10 miliónov obyvateľov Európy sa uchádza o Certifikáty ECDL alebo je ich držiteľom.

V roku 2017 sa najviac uchádzačov zaregistrovalo vo Veľkej Británii, Taliansku, Poľsku, Francúzsku, Rakúsku.