Softvérové prostredia schválené pre skúšky

Pojmom softvérová platforma sa označuje kombinácia softvérových aplikácií, na ktorých sa vykonávajú konkrétne praktické testy.

Texty zadania otázok a úloh sú v slovenskom jazyku. V prípade využívania českých softvérových aplikácií, zadanie uvádza v zátvorkách aj české výrazy. V nasledujúcej tabuľke je uvedený stručný prehľad možností. Detailné informácie sú uvedené v dokumente Softvérové platformy alebo  na webovej stránke v záložke Testovacie centrá a komisári.

Moduly skupiny Digital Citizen

Modul

 Verzia sylabu

Jazyk zadania

 Softvérové aplikácie

EC1,Digitálny občan, základy

 1.0

 SK

Windows 10SK + Edge/
Google Chrome +
Office 2016 SK +
Gmail / Outlook 2016

Moduly skupiny Base a Standard

Modul

Verzia sylabu

Jazyk zadania

 Softvérové aplikácie

M2, Základy práce s počítačom

 1.0 Nová

 SK, EN,  SK+HU

Windows7SK, EN +Prieskumník
Windows10SK+Prieskumník+WZ/ Eset Antivírus

M3, Spracovanie textu

M4, Tabuľkový kalkulátor

M5, Používanie databáz

M6, Prezentácia

 5.0

 SK, EN

Office 2010 SK - ukončené 07.2018
Office 2013 SK - ukončené 07.2018

Office 2007 SK, EN - ukončené
Office 2010 EN

Libre Office 4.x SK - ukončené

M3, Spracovanie textu

M4, Tabuľkový kalkulátor

M5, Používanie databáz

M6, Prezentácia

 6.0 Nová

 SK, M3(SK+HU)
M3(EN)

Office 2010 SK
Office 2013 SK
Office 2016 SK, EN
Office 2019 SK, EN

M7, Základy práce online

 1.0 Nová

 SK,
 SK+HU,
 EN

Outlook 2007 SK/ EN + IE- ukončen
Outlook 2010 SK/ EN + IE
Outlook 2013 EN + IE
Outlook 2013/ 2016 SK + Edge88/ FireFox 79.x

Thunderbird 38.x SK + FireFox79.x

M9, Práca s obrázkami a grafikou

 2.0

 SK, SK+HU

GIMP 2.8.22 SK

Photoshop Elements 14 EN/CZ
Photoshop Elements 2018 EN/CZ

M10, Tvorba webových stránok

 2.0

 SK

PSPad SK, Notepad++ EN,
Sublime Text3 EN

M12, Bezpečnosť pri využívaní IKT

 1.0

 SK, EN

Eset Antivirus SK, EN /
MS Security Essentials SK / 
MS Windows Defender SK

+ EDGE SK, EN
+ Word 2007SK/ 2010SK, EN / 2013SK / 2016SK
+ 7-Zip SK, EN

Windows Defender SK/ Eset Antivirus SK + FireFox79 SK / Edge88 SK + Word 2016SK + 7-Zip SK

M12, Kybernetická bezpečnosť

 2.0

 SK

Eset Endpoint SK /
 MS Windows Zabezpečenie SK

+ Edge88/ Firefox79 SK

+ Word 2010/2013/2016 SK

+7-Zip SK

M16, Computing
(Informatické myslenie a základy programovania)

 1.0

 SK

Python 3.x EN

M17, Digitálny marketing

 1.0

 SK

Facebook + Edge

M346, Práca s webovými aplikáciami

 1.0

 SK

Microsoft 365 SK + OneDrive +  Webový prehliadač (Edge/ Firefox)

             IE - Internet Explorer; SK+HU - teoretické otázky a vybrané slovné spojenia majú sprievodný preklad aj do maďarského jazyka

Moduly skupiny Advanced

Modul

 Verzia sylabu

Jazyk zadania

 Softvérové aplikácie

AM3, Pokročilá práca s textom

AM4, Pokročilá práca s tabuľkami

AM5, Pokročilá práca s databázou

AM6, Pokročilá práca s prezetáciami

 2.0

 SK

 relevantná aplikácia z:

 Office 2007 SK

 Office 2010 SK

 Office 2013 SK

 Office 2016 SK

AM8, Analýza a vizualizácia údajov

 1.0

 SK

 MS Power BI Desktop 2.79 + Excel 2016