Softvérové prostredia schválené pre skúšky

Pojmom softvérová platforma sa označuje kombinácia softvérových aplikácií, na ktorých sa vykonávajú konkrétne praktické testy.

Texty zadania otázok a úloh sú v slovenskom jazyku. V prípade využívania českých softvérových aplikácií, zadanie uvádza v zátvorkách aj české výrazy. V nasledujúcej tabuľke je uvedený stručný prehľad možností. Detailné informácie sú uvedené v dokumente Softvérové platformy alebo  na webovej stránke v záložke Testovacie centrá a komisári.

Moduly skupiny Base a Standard

Modul

Verzia sylabu

Jazyk zadania

 Softvérové aplikácie

M2, Základy práce s počítačom

 1.0 Nová

 SK, EN,  SK+HU

Windows7SK, EN +Prieskumník
Windows10SK+Prieskumník+WD/ Eset Antivírus

M3, Spracovanie textu

M4, Tabuľkový kalkulátor

M5, Používanie databáz

M6, Prezentácia

 5.0

 SK, EN

Office 2010 SK - ukončené 07.2018
Office 2013 SK - ukončené 07.2018

Office 2007 SK, EN
Office 2010 EN

Libre Office 4.x SK

M3, Spracovanie textu

M4, Tabuľkový kalkulátor

M5, Používanie databáz

M6, Prezentácia

 6.0 Nová

 SK

Office 2010 SK
Office 2013 SK
Office 2016 SK

M7, Základy práce online

 1.0 Nová

 SK,
 SK+HU,
 EN

Outlook 2007 SK/ EN + IE
Outlook 2010 SK/ EN + IE
Outlook 2013 EN + IE
Outlook 2013/ 2016 SK + IE11/ FireFox 5.x

Thunderbird 38.x SK + IE11/ FireFox 5.x

M9, Práca s obrázkami a grafikou

 2.0

 SK

GIMP 2.8.10 SK

Photoshop Elements 14 EN/CZ
Photoshop Elements 2018 EN/CZ

M10, Web Editing

pripravuje sa

M12, Bezpečnosť pri využívaní IKT

 1.0

 SK, EN

Eset Antivirus SK, EN /
MS Security Essentials SK / 
MS Windows Defender SK

+ IE SK, EN
+ Word 2007SK/ 2010SK, EN / 2013SK / 2016SK
+ 7-Zip SK, EN

Windows Defender SK/ Eset Antivirus SK + FireFox SK + Word 2016SK + 7-Zip SK

M12, Kybernetická bezpečnosť

 2.0

 SK

 Eset Endpoint SK /
 MS Windows Zabezpečenie SK

+ IE SK / Edge SK

+ Word 2010/2013/2016 SK

+7-Zip SK

M16, Computing

 1.0

 SK

Python 3.x EN

M17, Digital Marketing

 1.0

 SK

 Facebook + IE11

             IE - Internet Explorer; SK+HU - teoretické otázky majú sprievodný preklad aj do maďarského jazyka

Moduly skupiny Advanced

Modul

 Verzia sylabu

Jazyk zadania

 Softvérové aplikácie

AM3, Pokročilá práca s textom

AM4, Pokročilá práca s tabuľkami

AM5, Pokročilá práca s databázou

AM6, Pokročilá práca s prezetáciami

 2.0

 SK

 relevantná aplikácia z:

 Office 2007 SK

 Office 2010 SK

 Office 2013 SK

 Office 2016 SK