Študent a škola

Predstava, že dnešná mladá generácia, nazývaná aj Digital native alebo Google Kids je vďaka svojej mladosti a neobmedzenému prístupu k technológiám  digitálne gramotnejšia, než ich rodičia, je mýtus. Sú digitálne zdatní a veľmi rýchli, ale iba v tých veciach, ktoré robia každý deň. Dr. Dan Russell, Google Research Scientists

Čas, ktorý strávia mladí ľudia vo Veľkej Británii on-line je využitý predovšetkým na posielanie krátkych textových správ, hranie hier, sťahovanie obsahu z internetu, ako aj na pasívnu konzumáciu obsahu akou je, napríklad, pozeranie videí.   Selwyn, Neil “The Digital Native – Myth and Reality”

 

Digitálna zručnosť je kľúčová

Digitálnu zručnosť (kompetenciu) potrebuje pre život a prácu každý z nás. Ide o schopnosť ovládať hlavné počítačové aplikácie na prácu s textom, výpočtovými tabuľkami, databázami, schopnosť efektívne spracovávať informácie a bezpečne používať internet a elektronické médiá, a novšie už i schopnosť používať aplikácie na špecifickejšie činnosti, ako napríklad, práca s obrázkami, práca s webovými stránkami, online spolupráca atď. 

Čo je ECDL

ECDL je  Európsky vodičský preukaz na počítače, inými slovami aj Európsky certifikačný systém digitálnej gramotnosti, ktorý overuje prostredníctvom praktických testov úroveň ovládania práce s osobným počítačom v oblastiach, ktoré bežný človek využíva v osobnom živote alebo pracovnej praxi. Systém je určený pre bežných používateľov PC, nie programátorov.      

Komu je ECDL určené

Skúšky ECDL sú určené pre žiakov vyšších ročníkov základných škôl, študentov gymnázií, stredných odborných škôl v odboroch ukončených maturitou i bez maturity.

Je ECDL dobré pre mňa?

Áno, pretože:

  • digitálna zručnosť je považovaná za základnú zručnosť spolu s matematickou gramotnosťou a gramotnosťou, ktorú musí ovládať každý
  • budeš mať medzinárodne rešpektované osvedčenie o úrovni znalostí a zručností pri používaní osobného počítača, ktoré môžeš využiť pri hľadaní práce doma aj v zahraničí  
  • budeš rozumieť základom digitálneho sveta, budeš dobre ovládať hlavné kancelárske aplikácie, to znamená, že tvoja práca s PC bude efektívna, rýchla a správna.
  • budeš sa dobre orientovať na internete budeš schopný/á ho bezpečne využívať ako zdroj pre štúdium a prácu
  • budeš mať lepší prístup k informáciám, budeš schopný/á ich bezpečne a efektívne spracovávať a zdieľať
  • budeš vedieť odstrániť väčšinu jednoduchších problémov s PC vlastnými silami
  • budeš pripravený/á na svet práce v budúcnosti

 

A tiež preto, že:

  • ECDL je celosvetovo najrozšírenejší certifikačný systém, ktorý sa úspešne využíva 140 krajinách sveta
  • ECDL je plne v súlade s Európskym referenčným rámcom pre digitálne kompetencie
  • ECDL oficiálne podporujú aj slovenskí zamestnávatelia, ktorí odporúčajú, „aby pri prijímaní zamestnancov a pri ich ďalšom vzdelávaní v základných počítačových zručnostiach v širšej miere využívali a akceptovali certifikáty systému ECDL, prípadne ďalšie vhodné systémy certifikácií.“  Memorandum IT Asociácie Slovenska, Republikovej únie zamestnávateľov a Slovenskej informatickej spoločnosti k zvyšovaniu počítačovej gramotnosti, Bratislava, 2016.  

 

A hlavne, certifikácia nadväzuje na učivo v škole. Nemusíš sa veľa učiť a môžeš získať medzinárodne platný certifikát, ktorý ti pomôže v práci a pri štúdiu.   

 

Pripravený?   Tak sa do toho daj a začni:  Ako si vybrať moduly