Systém ECDL / ICDL získal medzinárodné ocenenie kvality!

Americká spoločnosť ISTE (International Society for Technology in Education) udelila systému ECDL / ICDL prestížne ocenenie „Seal of Alignment for Readiness, Student Standards 2017 – 2019“
Skutočnosť, že súčasný program ECDL / ICDL pokrýva všetky oblasti ISTE štandardov a tiež vzdelávacieho rámca DigComp je zárukou, že medzinárodný vzdelávací a certifikačný systém ECDL / ICDL ponúka komplexné riešenia pedagógom a vzdelávacím organizáciám, ktoré hľadajú pre svojich žiakov a študentov nielen štandardizovaný vzdelávací systém, ale rovnako aj medzinárodne overenú certifikáciu digitálnych znalostí a zručností. Bližšie informácie TU.