Termíny vzdelávania učiteľov

Konkrétne termíny vzdelávania sa budú vypisovať až po zozbieraní predbežných záujemcov na základe všeobecných ponúk. Všeobecné ponuky sa zverejňujú na stránke Kde sa dá absolvovať.

Prihláška na vzdelávanie je zverejnená na stránke Ako sa prihlásiť.

Súpis vzdelávaní podľa rozhodnutia MŠVVaŠ SR o akreditácii číslo 1755/ 2017-KV zo dňa 03.07.2017:

Dátum
vzdelávania
Centrum Miesto uskutočňovania Status
(Registrácia, Prebieha, Ukončené)
január - apríl 2018 Ing. František Hortai - HFCOMP Nové Zámky Ukončené