Informácie o miestnosti

Miestnosť: Akreditovaná miestnosť SKU0009
Prevádzkovateľ: Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Kontakt: www.spse-po.sk
Región: Prešov
Počet testovacích miest: 15
Vhodná na testovanie osôb so ZP: Áno

Zoznam platforiem

Access 2010 ENG; [Qtb - 5.0 Using Databases]
Access 2010 SK; [Qtb - 6.0 Using Databases]
Access 2013 SK; [Qtb - 6.0 Using Databases]
Excel 2010 ENG; [Qtb - 5.0 Spreadsheets]
Excel 2010 SK; [Qtb - 6.0 Spreadsheets]
Excel 2013 SK; [Qtb - 6.0 Spreadsheets]
GIMP 2.8 SK, Internet Explorer SK; [Qtb - 2.0 Image Editing]
GIMP 2.8 SK, Internet Explorer SK; [Qtb - 2.0 Image Editing]
NOD32 Antivirus ENG, Internet Explorer ENG, Word 2010 ENG, 7-Zip ENG; [Qtb - 1.0 IT Security]
NOD32 Antivirus SK, Internet Explorer SK, Word 2010 SK, 7-Zip SK; [Qtb - 1.0 IT Security]
NOD32 Antivirus SK, Internet Explorer SK, Word 2013 SK, 7-Zip SK; [Qtb - 1.0 IT Security]
Outlook 2010 ENG, Internet Explorer ENG; [Qtb - 1.0 Online Essentials]
Outlook 2010 SK, Internet Explorer SK; [Qtb - 1.0 Online Essentials]
Outlook 2013 SK, Internet Explorer SK; [Qtb - 1.0 Online Essentials]
PowerPoint 2010 ENG; [Qtb - 5.0 Presentation]
PowerPoint 2010 SK; [Qtb - 6.0 Presentation]
PowerPoint 2013 SK; [Qtb - 6.0 Presentation]
Windows 10 SK; [Qtb - 1.0 Computer Essentials]
Windows 7 ENG; [Qtb - 1.0 Computer Essentials]
Windows 7 SK; [Qtb - 1.0 Computer Essentials]
Word 2010 ENG; [Qtb - 5.0 Word Processing]
Word 2010 SK; [Qtb - 6.0 Word Processing]
Word 2013 SK; [Qtb - 6.0 Word Processing]