Informácie o miestnosti

Miestnosť: Akreditovaná miestnosť SKU0152
Prevádzkovateľ: Gymnázium
Kontakt: www.gymsnina.sk
Región: Snina
Počet testovacích miest: 16
Vhodná na testovanie osôb so ZP: Áno

Zoznam platforiem

Access 2010 SK; [Qtb - 5.0 Using Databases]
Excel 2010 SK; [Qtb - 5.0 Spreadsheets]
NOD32 Antivirus SK, Internet Explorer SK, Word 2010 SK, 7-Zip SK; [Qtb - 1.0 IT Security]
Outlook 2010 SK, Internet Explorer SK; [Qtb - 1.0 Online Essentials]
PowerPoint 2010 SK; [Qtb - 5.0 Presentation]
Windows 7 SK; [Qtb - 1.0 Computer Essentials]
Word 2010 SK; [Qtb - 5.0 Word Processing]