Vybrané projekty

Projekt "Digitálne zručnosti pre život" V novembri 2016 spustil Bratislavský samosprávny kraj dvojročný projekt pre stredné školy v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Cieľom projektu je zlepšiť digitálne zručnosti študentov stredných škôl prostredníctvom systému ECDL tak, aby boli lepšie pripravení pre prax alebo ďalšie štúdim. Slovenská informatická spoločnosť je odborným garantom tohto projektu. Viac ...

Národný projekt "IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie", ....  Viac ...   Web