Počítačové zručnosti pre život

Európsky vodičský preukaz na počítače (ECDL)

logo programu ECDL  Vitajte na stránkach
Slovenskej informatickej spoločnosti
- garanta systému ECDL na Slovensku

 

ECDL (European Computer Driving Licence) je označenie pre systém na overovanie znalostí a zručností bežného používateľa v oblasti práce s výpočtovou technikou. Jeho základom sú štandardy, ktoré určujú rozsah požadovaných znalostí a zručností vo vybraných tematických oblastiach (nazývané sylaby) a celosvetovo platná metodika na overovanie, či uchádzač  požadovanú úroveň znalostí a zručností dosahuje. Certifikáty systému ECDL sú medzinárodne rešpektovanými dokladmi o tom, že ich držiteľ dosahuje požadovanú úroveň/požadovaný štandard/ znalostí a zručností z príslušnej oblasti preukázal na testoch podľa celosvetovo platnej metodiky.

Overovanie znalostí a zručností prostredníctvom systému ECDL - overovanie digitálnej spôsobilosti - sa používa vo vyše 100 krajinách sveta v 41 jazykoch. Je nezávislá od typu počítačov a ich programového vybavenia, je otvorená pre všetkých, bez ohľadu na vek, vzdelanie, na spôsob získania vedomostí, a to vrátane osôb so zdravotným postihnutím. Je prevádzkovaná na neziskovom princípe.  

Do programu ECDL sa len v Európe zapojilo vyše 10 miliónov ľudí, ktorí môžu preukázať svojim zamestnávateľom v súkromnom alebo verejnom sektore dosiahnutie potrebných znalostí a zručností v pracovných pozíciách vyžadujúcich prácu s osobnými počítačmi. Program ECDL je od roku 2004 zavedený aj na Slovensku.  

Garantom za vývoj a kvalitu systému ECDL vo svete je prevádzkovateľ systému ECDL ECDL Foundation, Ltd.  v Írsku. V roku 2005 získal za manažment kvality certifikát ISO 9001:2008, ktorý je pravidelne auditovaný. Garantom za lokalizáciu systému ECDL a jeho prevádzku na Slovensku  Slovenská informatická spoločnosť.

Stálemu rýchlemu vývoju výpočtovej techniky sa prispôsobuje aj systém ECDL tým, že vydáva nové verzie sylabov jednotlivých tematických oblastí (modulov), zaraďuje nové tematické oblasti a tiež aktualizuje odporúčané skladby modulov.

Od 1.1.2014 je zavedený inovovaný systém ECDL s dočasným označením "New" ECDL. Program "New" ECDL plne rešpektuje kontinuitu overovania (certifikácie).

Certifikačné testy ECDL sa môžu vykonávať len v akreditovaných testovacích centrách v ľubovoľnej krajine so zavedeným programom ECDL. Na Slovensku sú to tieto akreditované testovacie centrá:

Akreditované testovacie centrá ECDL Zoznam Akreditované testovacie centrá ECDL Advanced

Uk86ky testov ECDL

 Cena "Best Practice Award 2011"

Barroso perberá 9-miliónty Index ECDL od ECDL Foundation Účastníci fóra Nadácie ECDL, ktoré sa konalo dňa 13. a 14. októbra 2011 v Dubline, udelili Slovenskej informatickej spoločnosti  medzinárod-né ocenenie „Best Practice Award 2011“ v kategórii „Sociálna inklúzia“ za jej iniciatívu „Digitálna gramotnosť pre všetkých“.

Ceny odovzdával predseda správnej rady ECDL Foundation Jim Friars. Za Slovenskú informatickú spoločnosť prevzala cenu vedúca Kancelárie ECDL Slovenskej informatickej spoločnosti Mária Baxová. Viac... 

Logo SISp
Logo ECDL Foundation
Logo ESF
Projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou.

logo_ecdl Skratka ECDL a logo ECDL sú chránené známky ECDL Foundation Ireland.
Copyright © 2009 SISp. Všetky práva vyhradené.
Generuje redakčný systém Buxus spoločnosti ui42.

logo_icdl