Počítačové zručnosti pre život
AktualityNový program v oblasti zručností pre Európu

Nový program v oblasti zručností pre Európu

18.7.2016

Európska komisia (EK) prijala 10. júna 2016 nový a komplexný program Nový program v oblasti zručností pre Európu: Spolupráca na posilňovaní ľudského kapitálu, zamestnateľnosti a konkurencieschopnosti. Jeho cieľom je zaistiť občanom EU možnosť rozvíjať širokú škálu zručností a naplno využiť ľudský kapitál Európy s cieľom posilniť zamestnateľnosť, konkurencieschopnosť a rast. Táto nová agenda vyzýva členské štáty a zainteresované strany, aby zlepšovali kvalitu zručností a ich prepojenie s trhom práce.

EK sa v rámci nového programu zameria na 10 priorít, ktoré by mali byť uvedené do života v najbližších 2 rokoch. Patrí medzi ne aj rozvoj  digitálnych zručností, ktoré sú spolu s minimálnou gramotnosťou a matematickými zručnosťami považované  za základné zručnosti pre život. 

EK v rámci tejto iniciatívy aktivuje koalíciu pre digitálne zručnosti a pracovné miesta,  ktorej úlohou bude zabezpečiť rozvoj digitálnych talentov a vybavenie občanov Európy primeranými digitálnymi zručnosťami.

EK zároveň vyzýva členské štáty na spracovanie komplexných vnútroštátnych stratégií pre digitálne zručnosti, ktoré majú zahŕňať okrem iného: 

  • vytvorenie vnútroštátnych koalícií pre digitálne zručnosti, ktoré budú prepájať verejné orgány a zainteresované strany z oblasti podnikania, vzdelávania, odbornej prípravy a trhu práce.
  • konkrétne opatrenia na zavedenie výučby digitálnych zručností a kompetencií do všetkých úrovní vzdelávania a odbornej prípravy, podporiť učiteľov a pedagógov a propagovať aktívne zapojenie podnikov a iných organizácií.

Celý dokument si môžete prečítať tu.

Logo SISp
Logo ECDL Foundation
Logo ESF
Projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou.

logo_ecdl Skratka ECDL a logo ECDL sú chránené známky ECDL Foundation Ireland.
Copyright © 2009 SISp. Všetky práva vyhradené.
Generuje redakčný systém Buxus spoločnosti ui42.

logo_icdl