Aktuálne termíny testov ECDL

Dátum
Čas
Testovacie centrum Miestnosť a platformy Región
19.07.2018 09:00 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach SKU0056 Košice
23.07.2018 09:00 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach SKU0056 Košice
24.07.2018 09:00 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach SKU0056 Košice
26.07.2018 09:00 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach SKU0056 Košice
'