Testovacie miestnosti

Oficiálny zoznam miestností na Slovensku, v ktorých je možné vykonávať testy ECDL, a zároveň zoznam modulov, z ktorých sa môžu vykonávať testy v danej miestnosti. Ďalej, pre každú miestnosť je okrem jej názvu a parametrov zverejnené aj softvérové vybavenie (platforma), na ktorej je možné skúšku z jednotlivých modulov vykonať.

ID
Miestnosť a platformy
Región Rozsah akreditácie
SKU0002 ELCT, s.r.o. Košice M2,M3,M4,M5,M6,M7, M12
SKU0008 Ing. František Hortai - HFCOMP Nové Zámky M2,M3,M4,M5,M6,M7,AM3,AM4,AM5,AM6
SKU0009 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Prešov M2,M3,M4,M5,M6,M7, M9,M12
SKU0033 Žilinská univerzita v Žiline Fakulta riadenia a informatiky Žilina M2,M3,M4,M5,M6,M7, M9,M12
SKU0037 EUROAKADEMIA, neinvestičný fond Dunajská Streda M2,M3,M4,M5,M6,M7,AM3,AM4,AM5,AM6
SKU0044 Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce Michalovce M2,M3,M4,M5,M6,M7, M9,M12
SKU0046 Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder - Nagymegyer Veľký Meder M2,M3,M4,M5,M6,M7, M12
SKU0055 GOPAS SR, a.s. Bratislava M2,M3,M4,M5,M6,M7,AM3,AM4,AM5,AM6
SKU0056 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Košice M2,M3,M4,M5,M6,M7,AM3,AM4,AM5,AM6
SKU0057 Ing. Jozef Ďurica - UNI KREDIT Banská Bystrica M2,M3,M4,M5,M6,M7,AM3,AM4,AM5,AM6
SKU0058 Súkromná stredná odborná škola podnikania Senica M2,M3,M4,M5,M6,M7,AM3,AM4,AM6
SKU0075 KVT vzdelávanie s.r.o. Bratislava 3 M2,M3,M4,M5,M6,M7,AM3,AM4,AM5,AM6
SKU0087 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, pracovisko OIKT Košice Košice M2,M3,M4,M5,M6,M7, M9,M12
SKU0133 GOPAS SR, a.s. mobilná M2,M3,M4,M5,M6,M7,AM3,AM4,AM5,AM6
SKU0134 S.S.C.I.T. (Stredoslovenské Centrum Informačných Technológií) Rimavská Sobota M2,M3,M4,M5,M6,M7
SKU0138 ELCT, s.r.o. mobilná M2,M3,M4,M5,M6,M7, M12
SKU0139 KVT vzdelávanie s.r.o. mobilná M2,M3,M4,M5,M6,M7,AM3,AM4,AM5,AM6
SKU0142 Ing. Jozef Ďurica - UNI KREDIT mobilná M2,M3,M4,M5,M6,M7,AM3,AM4,AM5,AM6
SKU0145 SISp Bratislava M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7,AM3,AM4,AM5,AM6
SKU0150 Gymnázium Mikuláša Galandu, Horné Rakovce 1440/29, Turčianske Teplice Turčianske Teplice M2,M3,M4,M5,M6,M7, M9,M12
SKU0152 Gymnázium Snina M2,M3,M4,M5,M6,M7, M12
SKU0153 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach mobilná M2,M3,M4,M5,M6,M7,AM3,AM4,AM5,AM6
SKU0154 Žilinská univerzita v Žiline Fakulta riadenia a informatiky mobilná M2,M3,M4,M5,M7, M9,M12
SKU0155 Ing. Jozef Ďurica - UNI KREDIT mobilná M2,M3,M4,M5,M6,M7,AM3,AM4,AM5,AM6