Akreditované testovacie centrá

Oficiálny zoznam centier na Slovensku, ktoré majú oprávnenie organizovať testy v systéme ECDL, a zároveň zoznam rozsahu ich oprávnení.

Záujemci o vykonanie skúšky alebo skúšok ECDL sa môžu prihlásiť priamo v nimi zvolenom akreditovanom testovacom centre a dohodnúť si konkrétne podmienky skúšok (požadovaný počet modulov, z ktorých chcú vykonať skúšku; softvérovú platformu (aplikácie) pre každú konkrétnu skúšku, termín a poradie skúšok, cenu za poskytnuté služby a podobne). Nie každé testovacie centrum je akreditované na všetky moduly, taktiež ponuka softvérových platforiem pre jednotlivé moduly sa môže líšiť.

ID
Testovacie centrum
Región Rozsah akreditácie
Gymnázium Snina M2
SK008 Ing. František Hortai - HFCOMP Nové Zámky M2,M3,M4,M5,M6,M7,M10,AM3,AM4,AM5,AM6, M9,M12,M16
SK009 Stredná priemyselná škola elektrotechnická Prešov M2,M3,M4,M5,M6,M7, M9,M12
SK011 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Košice M2,M3,M4,M5,M6,M7,AM3,AM4,AM5,AM6, M9,M12
SK029 Žilinská univerzita v Žiline Fakulta riadenia a informatiky Žilina M2,M3,M4,M5,M6,M7, M9,M12,M16,M17
SK033 EUROAKADEMIA, neinvestičný fond Dunajská Streda M2,M3,M4,M5,M6,M7,AM3,AM4,AM5,AM6, M9,M12,M16
SK037 KVT vzdelávanie s.r.o. Bratislava 3 M2,M3,M4,M5,M6,M7,M10,AM3,AM4,AM5,AM6, M9,M12
SK041 Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce Michalovce M2,M3,M4,M5,M6,M7, M9,M12,M16
SK043 Obchodná akadémia - Kereskedelmi Akadémia, Bratislavská 38, Veľký Meder - Nagymegyer Veľký Meder M2,M3,M4,M5,M6,M7, M12
SK051 GOPAS SR, a.s. Bratislava M2,M3,M4,M5,M6,M7,AM3,AM4,AM5,AM6, M9,M12
SK052 Ing. Jozef Ďurica - UNI KREDIT Banská Bystrica M2,M3,M4,M5,M6,M7,M346,M10,AM3,AM4,AM5,AM6,AM8, M9,M12
SK102 S.S.C.I.T. (Stredoslovenské Centrum Informačných Technológií) Rimavská Sobota M2,M3,M4,M5,M6,M7,AM3,AM4,AM5,AM6, M9,M12
SK112 SISp Bratislava M2,M3,M4,M5,M6,M7,M346,M27,M10,AM3,AM4,AM5,AM6,AM8, M9,M12,M16,M17
SK113 Centrum vedecko-technických informácií SR, CVTI SR Bratislava M2,M3,M4,M5,M6,M7, M9,M12
SK114 Memoria, nezisková organizácia Snina M2,M3,M4,M5,M6,M7,AM3,AM4,AM5,AM6, M9,M12
SK115 Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o. Liptovský Mikuláš M2,M3,M4,M5,M6,M7,AM3,AM4,AM5,AM6, M9,M12
SK116 Spojená škola Kollárova 17 Sečovce Sečovce M2,M3,M4,M6,M7
SK117 AVS NOVÉ TECHNOLÓGIE, s.r.o. Považská Bystrica M2,M3,M4,M5,M6,M7, M12
SK118 Katolícka univerzita v Ružomberku Košice M2,M3,M4,M5,M6,M7,AM3,AM4,AM6, M9,M12
SK119 Stredná odborná škola strojnícka Partizánska cesta 76 Bánovce nad Bebravou Bánovce nad Bebravou M2,M3,M4,M6,M7,AM3,AM4,AM6, M9,M12