Skúšobní komisári-lektori

Oficiálny zoznam skúšobných komisárov na Slovensku, ktorí majú oprávnenie vykonávať (viesť alebo hodnotiť) testy v systéme ECDL.

ID
Meno
Región Rozsah akreditácie
SKT0019 Ing. František Hortai Nové Zámky M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7,AM3,AM4,AM5,AM6, M9,M12,M16
SKT0023 RNDr. Peter Matta PhD. Košice M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7,AM3,AM4,AM5,AM6, M9,M12
SKT0031 RNDr. Slávka Blichová Košice M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7,AM3,AM4,AM5,AM6, M9,M12
SKT0034 RNDr. Peter Kováč Turčianske Teplice M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7, M9,M12
SKT0042 RNDr. Radoslav Kalakay Košice M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7,AM3,AM4,AM5,AM6, M9,M12
SKT0057 Ing. Vojtech Vatolík PhD. Bratislava M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7,AM3,AM4,AM5,AM6, M12
SKT0094 PaedDr. Monika Magyaricsová PhD. Dunajská Streda M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7,AM3,AM4,AM5,AM6, M9,M12,M16
SKT0117 RNDr. Mária Spišáková Michalovce M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7, M9,M12,M16
SKT0120 Ing. Bibiana Bugárová Veľký Meder M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7, M12
SKT0160 Mgr. Karol Takáč Košice M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7,AM3,AM4,AM5,AM6, M9,M12
SKT0164 Mgr. Igor Miháľ Banská Bystrica M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7,AM3,AM4,AM5,AM6, M9,M12
SKT0165 Ing. Stanislav Kozenko Banská Bystrica M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7,AM3,AM4,AM5,AM6,AM8, M9,M12
SKT0166 Ing. Slávka Hazuchová Jablonica M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7,AM3,AM4,AM6, M12
SKT0179 Milan Droppa Lazisko M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7,AM3,AM4,AM5,AM6,AM8, M9,M12
SKT0180 Ing. Milan Jančuška Liptovský Mikuláš M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7,AM3,AM4,AM5,AM6,AM8, M9,M12
SKT0181 Ing. Ivan Kováč Liptovský Mikuláš M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7,AM3,AM4,AM5,AM6, M12
SKT0195 Ing. Anna Dlugošová Záborské M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7, M9,M12
SKT0196 Ing. Gabriela Mitrová Prešov M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7, M12
SKT0206 Ing. Rastislav Hreško Michalovce M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7, M12
SKT0245 Ing. Alexander Hambalík PhD. Belá, pošta Ľubá M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7, M9,M12
SKT0256 Ing. Marta Hortaiová Nové Zámky M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7,AM3,AM4,AM5,AM6, M9,M12
SKT0263 Ing. Jana Sithová Bratislava M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7, M12
SKT0276 Martin Poláčik Bratislava M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7,AM3,AM4,AM5,AM6, M9,M12
SKT0320 Ing. Július Uličný Liptovský Hrádok M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7,AM3,AM4,AM5,AM6, M9,M12
SKT0384 Ing. Slavomír Kožár MBA. Ražňany M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7
SKT0388 Mgr. Dominika Kozmannová Bratislava M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7, M12
SKT0395 Mgr. Vince Végh Dolný Štál M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7, M12
SKT0398 Mgr. Ján Žitniak Banská Bystrica M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7
SKT0418 Sándor Bordás Dunajská Streda M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7, M9,M12
SKT0419 Mgr. Éva Benyák Jahodná M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7, M9,M12
SKT0435 Mgr. Danica Koblišková Bratislava M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7,AM3,AM4,AM5,AM6, M12
SKT0436 Mgr. Štefan Lux Rimavská Sobota M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7,AM3,AM4,AM5,AM6, M9,M12
SKT0445 Mgr. Slavka Virasztóová Košice M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7, M12
SKT0457 Ing. Róbert Bučko Snina M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7,AM3,AM4,AM6, M12
SKT0458 PhDr. Matúš Špitalik Snina M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7
SKT0468 RNDr. Ivica Kováčová Turčianske Teplice M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7, M9,M12
SKT0472 Dávid Kozmann Bratislava M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7, M12
SKT0473 RNDr. Mária Baxová Bratislava M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7,AM3,AM4,AM5,AM6,AM8, M9,M10,M12,M13,M14,M16,M17
SKT0475 Mgr. Lenka Derjaninová Bidovce M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7, M9,M12
SKT0476 Mgr. Eva Ružičková Košice M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7, M9,M12
SKT0482 Majka Baxová Bratislava M1,M2,M3,M4,M5,M6,M7,AM3,AM4,AM5,AM6,AM8, M9,M10,M12,M13,M14,M16,M17
SKT0484 Bc. Martin Tomko Košice M2,M3,M4,M5,M6,M7, M9,M12
SKT0485 Ing. Jozef Papán PhD. Stráňavy M2,M3,M4,M5,M6,M7, M9,M12
SKT0486 Ing. Iveta Krakovská Ivachnová M2,M3,M4,M5,M6,M7, M9,M12
SKT0487 Ing. Danica Háčiková Liptovský Mikuláš M2,M3,M4,M5,M6,M7, M12
SKT0489 Ing. Ivona Rymarenková Piešťany M2,M3,M4,M5,M6,M7, M9,M12
SKT0490 Ing. Ľudmila Kamenická Piešťany M2,M3,M4,M5,M6,M7, M9,M12
SKT0491 Mgr. Pavol Šinský Piešťany M2,M3,M4,M5,M6,M7, M9,M12
SKT0492 Ing. Katarína Hrčková Piešťany M2,M3,M4,M5,M6,M7, M9,M12
SKT0493 Bc. Michal Prokaj Malachov M2,M3,M4,M5,M6,M7, M9,M12
SKT0494 Bc. Peter Homola Banská Bystrica M2,M3,M4,M5,M6,M7, M9,M12
SKT0495 Mgr. Tomáš Gieci Banská Bystrica M2,M3,M4,M5,M6,M7, M9,M12
SKT0496 Ing. Stanislava Červeňová Banská Bystrica M2,M3,M4,M5,M6,M7, M9,M12
SKT0497 RNDr. Hana Fedičová Michalovce M2,M3,M4,M5,M6,M7, M9,M12
SKT0498 Ing. Gabriela Miklošová Vinné M2,M3,M4,M5,M6,M7, M9,M12
SKT0499 Ing. Stanislav Královský Michalovce M2,M3,M4,M5,M6,M7, M9,M12
SKT0500 Ivan Šepeľak Michalovce M2,M3,M4,M5,M6,M7, M9,M12
SKT0501 Ing. Martin Plch Podtureň M2,M3,M4,M5,M6,M7, M9,M12
SKT0502 Doc. RNDr. Gabriela Andrejková CSc. Košice M2,M3,M4,M5,M6,M7
SKT0504 Ing. Andrej Homola Slovenská Ľupča M2,M3,M4,M5,M6,M7,AM3,AM4,AM5,AM6, M9,M12
SKT0505 Ing. Janka Majherová PhD. Ružomberok M2,M3,M4,M5,M6,M7, M9,M12
SKT0508 Michal Karšay Brezno M2,M3,M4,M5,M6,M7,AM3,AM4,AM5,AM6, M9,M12
SKT0510 Doc. Ing. Milan Kubina PhD. Žilina M2,M3,M4,M5,M6,M7, M9,M12,M17
SKT0511 Ing. Gabriel Koman PhD. Zborov nad Bytricou M2,M3,M4,M5,M6,M7, M9,M12,M17
SKT0512 Ing. Martin Holubčík PhD. Oravská Lesná M2,M3,M4,M5,M6,M7, M9,M12,M17
SKT0513 Mgr. Tomáš Puskás Trnovec nad Váhom M2,M3,M4,M5,M6,M7
SKT0514 Ing. Marek Moravčík PhD. Liptovský Mikuláš M2,M3,M4,M5,M6,M7, M9,M12,M16
SKT0515 Ing. Martin Kontšek Rosina M2,M3,M4,M5,M6,M7, M9,M12,M16
SKT0516 RNDr. Zuzana Tomková Michalovce M2,M3,M4,M5,M6,M7, M9,M16
SKT0517 Ing. Jaroslav Ihnacík Košice - m. č. Dargovských hrdinov M2,M3,M4,M5,M6,M7
SKT0518 Mgr. Miriam Čintalová Benková Trebišov M2,M3,M4,M5,M6,M7
SKT0519 Ing. Juraj Haburaj Snina M2,M3,M4,M5,M6,M7, M9,M12
SKT0520 PhDr. Tomáš Pecháček Považská Bystrica M2,M3,M4,M5,M6,M7, M12
'