Informácie o miestnosti

Miestnosť: Akreditovaná miestnosť SKU0056
Prevádzkovateľ: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Kontakt: www.upjs.sk/pracoviska/ccvapp/medzinarodne-certifikaty/ecdl/
Región: Košice
Počet testovacích miest: 18
Vhodná na testovanie osôb so ZP: Áno

Zoznam platforiem

Access 2010 SK; [Qtb - 2.0 Advanced Databases]
Access 2016 SK; [Qtb - 2.0 Advanced Databases]
Excel 2010 SK, Word 2010 SK; [Qtb - 2.0 Advanced Spreadsheets]
Excel 2016 SK, Word 2016 SK; [Qtb - 2.0 Advanced Spreadsheets]
PowerPoint 2010 SK; [Qtb - 2.0 Advanced Presentation]
PowerPoint 2016 SK; [Qtb - 2.0 Advanced Presentation]
Word 2010 SK; [Qtb - 2.0 Advanced Word Processing]
Word 2016 SK; [Qtb - 2.0 Advanced Word Processing]