Informácie o miestnosti

Miestnosť: Akreditovaná miestnosť SKU0157
Prevádzkovateľ: Centrum vedecko-technických informácií SR, CVTI SR
Kontakt: www.cvtisr.sk
Región: mobilná
Počet testovacích miest: 21
Vhodná na testovanie osôb so ZP: Áno

Zoznam platforiem

Access 2016 SK; [Qtb - 6.0 Using Databases]
Excel 2016 SK; [Qtb - 6.0 Spreadsheets]
GIMP 2.8 SK, Edge SK; [Qtb - 2.0 Image Editing]
GIMP 2.8 SK, Internet Explorer SK; [Qtb - 2.0 Image Editing]
Outlook 2016 SHU, Edge SHU; [Qtb - 1.0 Online Essentials]
Outlook 2016 SHU, Internet Explorer SHU; [Qtb - 1.0 Online Essentials]
Outlook 2016 SK, Edge SK; [Qtb - 1.0 Online Essentials]
Outlook 2016 SK, FireFox SK; [Qtb - 1.0 Online Essentials]
Outlook 2016 SK, Internet Explorer SK; [Qtb - 1.0 Online Essentials]
PowerPoint 2016 SK; [Qtb - 6.0 Presentation]
Windows 10 SHU; [Qtb - 1.0 Computer Essentials]
Windows 10 SHU; [Qtb - 1.0 Computer Essentials]
Windows 10 SK; [Qtb - 1.0 Computer Essentials]
Windows 10 SK; [Qtb - 1.0 Computer Essentials]
Windows Defender SK, Edge SK, Word 2016 SK, 7-Zip SK; [Qtb - 1.0 IT Security]
Windows Defender SK, Internet Explorer SK, Word 2016 SK, 7-Zip SK; [Qtb - 1.0 IT Security]
Word 2019 SHU; [Qtb - 6.0 Word Processing]
Word 2019 SK; [Qtb - 6.0 Word Processing]