Zomrel predseda Slovenskej informatickej spoločnosti

S hlbokým zármutkom sme prijali správu, že dňa 14.05.2021 nás vo veku 64 rokov navždy opustil kolega a predseda Slovenskej informatickej spoločnosti doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. 
Za jeho angažovanosť v podpore digitálnej gramotnosti aj prostredníctvom systému ICDL / ECDL mu ďakujeme. 

Členovia Výkonného výboru SISp a zamestnanci kancelárie ECDL

Spomienka na jeho pôsobenie na pôde Slovenskej informatickej spoločnosti.